De cijfers liggen zowel bij werknemers als bij zelfstandigen in dezelfde lijn. Van de veertigplussers in loondienst geeft 81,1 procent aan dat ze het haalbaar achten om hun huidige, werkbare job tot het pensioen uit te voeren, bij zelfstandigen is dat 84,9 procent.

Zij die het zien zitten om door te werken tot de pensioenleeftijd, willen dat omdat hun job voldoende kansen biedt om bij te leren, hen gemotiveerd houdt, voor niet te veel werkstress zorgt en een goede work-life balance biedt. Komt één van die werkbaarheidskenmerken onder druk dan neemt het enthousiasme een duik. Dat is zowel bij Vlaamse werknemers als zelfstandige ondernemers het geval.

Grote stoorzenders om door te werken tot het pensioen zijn te hoge werkdruk, emotionele of fysieke belasting maar ook het gebrek aan afwisseling in het werk, weinig zelfstandig kunnen werken en een slechte relatie met de leidinggevende.

De cijfers liggen zowel bij werknemers als bij zelfstandigen in dezelfde lijn. Van de veertigplussers in loondienst geeft 81,1 procent aan dat ze het haalbaar achten om hun huidige, werkbare job tot het pensioen uit te voeren, bij zelfstandigen is dat 84,9 procent.Zij die het zien zitten om door te werken tot de pensioenleeftijd, willen dat omdat hun job voldoende kansen biedt om bij te leren, hen gemotiveerd houdt, voor niet te veel werkstress zorgt en een goede work-life balance biedt. Komt één van die werkbaarheidskenmerken onder druk dan neemt het enthousiasme een duik. Dat is zowel bij Vlaamse werknemers als zelfstandige ondernemers het geval.Grote stoorzenders om door te werken tot het pensioen zijn te hoge werkdruk, emotionele of fysieke belasting maar ook het gebrek aan afwisseling in het werk, weinig zelfstandig kunnen werken en een slechte relatie met de leidinggevende.