Sinds de invoering van de CarPass is in ons land het aantal fraudegevallen enorm afgenomen, aangezien het document kilometerfraude zichtbaar maakt voor een potentiële koper van een tweedehandswagen. Ongeveer 12 procent van de in ons land ingeschreven occasiewagens zijn echter afkomstig uit het buitenland, en dus niet onderhevig aan de CarPass-controle. Volgens automobielorganisatie Touring, die de FIA in ons land vertegenwoordigt, worden de kilometertellers van die wagens "systematisch gemanipuleerd". Het "terugdraaien" van zo'n kilometerstand is bovendien kinderspel, ook bij de meest recente elektronische systemen, zo werd woensdag door de FIA in Brussel gedemonstreerd. "In heel Europa kost kilometerfraude de consument duizenden euro's en in de meeste gevallen komt die consument nooit te weten dat hij of zij opgelicht werd, aangezien de fraude bijna niet op te sporen valt", zegt Jacob Bangsgaard, algemeen directeur van de FIA Region I. Systemen om de kilometerstand van een hedendaagse auto te vervalsen zijn in heel Europa vrij te koop op het internet, voor soms slechts 150 euro. Een vertegenwoordiger van de Europese Commissie gaf woensdag aan dat Europa de eerste stappen al gezet heeft om tot een oplossing te komen voor het probleem. In de komende weken zal wetgeving terzake gepubliceerd worden, waarna de lidstaten 36 maanden de tijd krijgen om ze in te voeren. Europa wil dat de lidstaten op nationaal niveau databases bijhouden met de kilometerstanden van auto's en dat de kilometerstand genoteerd wordt bij elke inspectie. In de toekomst wil Europa ook een Europees dataplatform oprichten, waar alle gegevens in gecentraliseerd kunnen worden. (Belga)

Sinds de invoering van de CarPass is in ons land het aantal fraudegevallen enorm afgenomen, aangezien het document kilometerfraude zichtbaar maakt voor een potentiële koper van een tweedehandswagen. Ongeveer 12 procent van de in ons land ingeschreven occasiewagens zijn echter afkomstig uit het buitenland, en dus niet onderhevig aan de CarPass-controle. Volgens automobielorganisatie Touring, die de FIA in ons land vertegenwoordigt, worden de kilometertellers van die wagens "systematisch gemanipuleerd". Het "terugdraaien" van zo'n kilometerstand is bovendien kinderspel, ook bij de meest recente elektronische systemen, zo werd woensdag door de FIA in Brussel gedemonstreerd. "In heel Europa kost kilometerfraude de consument duizenden euro's en in de meeste gevallen komt die consument nooit te weten dat hij of zij opgelicht werd, aangezien de fraude bijna niet op te sporen valt", zegt Jacob Bangsgaard, algemeen directeur van de FIA Region I. Systemen om de kilometerstand van een hedendaagse auto te vervalsen zijn in heel Europa vrij te koop op het internet, voor soms slechts 150 euro. Een vertegenwoordiger van de Europese Commissie gaf woensdag aan dat Europa de eerste stappen al gezet heeft om tot een oplossing te komen voor het probleem. In de komende weken zal wetgeving terzake gepubliceerd worden, waarna de lidstaten 36 maanden de tijd krijgen om ze in te voeren. Europa wil dat de lidstaten op nationaal niveau databases bijhouden met de kilometerstanden van auto's en dat de kilometerstand genoteerd wordt bij elke inspectie. In de toekomst wil Europa ook een Europees dataplatform oprichten, waar alle gegevens in gecentraliseerd kunnen worden. (Belga)