Het nieuwe vervoersplan, dat in december van kracht wordt, wekte bij de presentatie tijdens een roadshow in maart heel wat kritiek los. Op basis van de reacties voerde de NMBS nog aanpassingen door. Zo is de verbinding tussen Gent-Dampoort en Brussel omwille van de enorme vraag alsnog behouden. Voor andere geschrapte treinen bleek er ook na de nieuwe evaluatie echter geen plaats meer te zijn. Cornu ontkende dat degenen die het hardst riepen alsnog hun slag thuishaalden. Naast de vraag speelden ook financiële en technische criteria. Soms was er geen plaats meer op het uurrooster, andere verbindingen zijn gewoon te duur. "Een trein die 8.000 euro per jaar per passagier kost. Dat is niet meer te verantwoorden", stelde hij. Cornu spreekt van "een optimalisatie". Het aantal treinkilometers blijft constant, maar dan met meer aanbod op momenten van grote vraag en minder aanbod in de daluren. De spoorbaas beklemtoonde echter dat het nieuwe vervoersplan de beheersovereenkomst volledig respecteert. Die beheersovereenkomst komt op tafel van zodra er een nieuwe regering is. Cornu herhaalde dat de prijspolitiek een belangrijk element in de onderhandelingen zullen zijn. "Het gaat dan niet enkel over het absolute niveau, maar ook over hoeveel flexibiliteit wij als onderneming hebben." Het vervoersplan geldt voor drie jaar. Cornu beloofde alvast dat er na de implementatie een veel breder overleg wordt georganiseerd over het volgende plan. Dat was ditmaal niet mogelijk, omdat de eerste versie al kort na het aantreden van de NMBS-topman gepresenteerd moest worden. (Belga)

Het nieuwe vervoersplan, dat in december van kracht wordt, wekte bij de presentatie tijdens een roadshow in maart heel wat kritiek los. Op basis van de reacties voerde de NMBS nog aanpassingen door. Zo is de verbinding tussen Gent-Dampoort en Brussel omwille van de enorme vraag alsnog behouden. Voor andere geschrapte treinen bleek er ook na de nieuwe evaluatie echter geen plaats meer te zijn. Cornu ontkende dat degenen die het hardst riepen alsnog hun slag thuishaalden. Naast de vraag speelden ook financiële en technische criteria. Soms was er geen plaats meer op het uurrooster, andere verbindingen zijn gewoon te duur. "Een trein die 8.000 euro per jaar per passagier kost. Dat is niet meer te verantwoorden", stelde hij. Cornu spreekt van "een optimalisatie". Het aantal treinkilometers blijft constant, maar dan met meer aanbod op momenten van grote vraag en minder aanbod in de daluren. De spoorbaas beklemtoonde echter dat het nieuwe vervoersplan de beheersovereenkomst volledig respecteert. Die beheersovereenkomst komt op tafel van zodra er een nieuwe regering is. Cornu herhaalde dat de prijspolitiek een belangrijk element in de onderhandelingen zullen zijn. "Het gaat dan niet enkel over het absolute niveau, maar ook over hoeveel flexibiliteit wij als onderneming hebben." Het vervoersplan geldt voor drie jaar. Cornu beloofde alvast dat er na de implementatie een veel breder overleg wordt georganiseerd over het volgende plan. Dat was ditmaal niet mogelijk, omdat de eerste versie al kort na het aantreden van de NMBS-topman gepresenteerd moest worden. (Belga)