Gemiddeld genoten dit jaar elke maand 50.778 werknemers een of andere vorm van tijdskrediet, of nauwelijks 1,4 procent minder dan vorig jaar. Nochtans zijn de voorwaarden sinds september vorig jaar verstrengd met striktere anciënniteits-, leeftijds- en loopbaanvereisten en een kortere maximumduur. Volgens zelfstandigenorganisatie NSZ gaat het in 67 procent van de gevallen om tijdskrediet "zonder motief", dus zonder bijvoorbeeld zorg voor een ziek familielid als reden. De organisatie vindt reizen en andere 'luxeformules' "in deze tijden van crisis en besparingen niet langer te verantwoorden, laat staan te financieren". Volgens de organisatie kosten alle vormen van tijdskrediet de overheid jaarlijks een miljard euro. Het kabinet van minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) is voorlopig niet in paniek. "We halen onze budgettaire doelstellingen. En als we het bredere plaatje bekijken, is de trend dalend. Zeker bij de overheid", luidt het. Al erkent de minister dat het in de privé minder eenduidig is. (Belga)

Gemiddeld genoten dit jaar elke maand 50.778 werknemers een of andere vorm van tijdskrediet, of nauwelijks 1,4 procent minder dan vorig jaar. Nochtans zijn de voorwaarden sinds september vorig jaar verstrengd met striktere anciënniteits-, leeftijds- en loopbaanvereisten en een kortere maximumduur. Volgens zelfstandigenorganisatie NSZ gaat het in 67 procent van de gevallen om tijdskrediet "zonder motief", dus zonder bijvoorbeeld zorg voor een ziek familielid als reden. De organisatie vindt reizen en andere 'luxeformules' "in deze tijden van crisis en besparingen niet langer te verantwoorden, laat staan te financieren". Volgens de organisatie kosten alle vormen van tijdskrediet de overheid jaarlijks een miljard euro. Het kabinet van minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) is voorlopig niet in paniek. "We halen onze budgettaire doelstellingen. En als we het bredere plaatje bekijken, is de trend dalend. Zeker bij de overheid", luidt het. Al erkent de minister dat het in de privé minder eenduidig is. (Belga)