Eerder deze week raakte bekend dat Gosselin, dat met het Amerikaanse leger een contract had voor het verhuizen van goederen van personeel en familie in Europa, een boete van 24 miljoen dollar moest betalen. De rechter wijzigde in beroep een uitspraak in eerste aanleg van februari 2012. Volgens Marc Smet, CEO van Gosselin, werden in die eerste uitspraak de meeste claims tegen hem en het bedrijf verworpen. "Er werd een boete van 5.500 USD opgelegd, dewelke door Gosselin onmiddellijk is betaald." Van prijsafspraken was volgens het bedrijf geen sprake. De boete was daarentegen gebaseerd op de beschuldiging dat Gosselin "een enkelvoudige valse certificatie had gemaakt bij het inschrijven op het contract", dat in 2001 aan het verhuisbedrijf werd toegewezen. Volgens Gosselin en zijn raadsman is de beslissing van het District Court uit 2012 om een enkelvoudige boete van 5.500 dollar op te leggen "de juiste beslissing". "De nieuwe uitspraak is legaal niet goed onderbouwd en is dus foutief", luidt het donderdag. Gosselin gaat de uitspraak daarom in hoger beroep aanvechten. Het bedrijf is overtuigd dat het zijn gelijk zal halen en dat de beslissing van eerste aanleg herbevestigd zal worden. (Belga)

Eerder deze week raakte bekend dat Gosselin, dat met het Amerikaanse leger een contract had voor het verhuizen van goederen van personeel en familie in Europa, een boete van 24 miljoen dollar moest betalen. De rechter wijzigde in beroep een uitspraak in eerste aanleg van februari 2012. Volgens Marc Smet, CEO van Gosselin, werden in die eerste uitspraak de meeste claims tegen hem en het bedrijf verworpen. "Er werd een boete van 5.500 USD opgelegd, dewelke door Gosselin onmiddellijk is betaald." Van prijsafspraken was volgens het bedrijf geen sprake. De boete was daarentegen gebaseerd op de beschuldiging dat Gosselin "een enkelvoudige valse certificatie had gemaakt bij het inschrijven op het contract", dat in 2001 aan het verhuisbedrijf werd toegewezen. Volgens Gosselin en zijn raadsman is de beslissing van het District Court uit 2012 om een enkelvoudige boete van 5.500 dollar op te leggen "de juiste beslissing". "De nieuwe uitspraak is legaal niet goed onderbouwd en is dus foutief", luidt het donderdag. Gosselin gaat de uitspraak daarom in hoger beroep aanvechten. Het bedrijf is overtuigd dat het zijn gelijk zal halen en dat de beslissing van eerste aanleg herbevestigd zal worden. (Belga)