Openbaarvervoermaatschappij De Lijn volgt de situatie van nabij op en roept de directie van STACA op om het conflict snel uit te klaren met de personeelsafgevaardigden. STACA opereert op een twintigtal lijnen in Vlaams-Brabant. Sommige lijnen, zoals die op de as Leuven-Kortenberg-Brussel, zijn zwaar verstoord. Ook de assen Leuven-Rotselaar-Aarschot en Leuven-Zaventem ondervinden problemen. Vandeplas raadt getroffen busreizigers aan regelmatig de geüpdate informatie op de website van De Lijn Vlaams-Brabant te raadplegen. Het conflict bij STACA draait rond de wens van de directie om deeltijdse contracten om te zetten in interimcontracten. Reden is volgens de bedrijfstop de onder druk staande rendabiliteit. De vakbonden en het personeel zijn misnoegd en willen staken "tot het bittere einde". (Belga)

Openbaarvervoermaatschappij De Lijn volgt de situatie van nabij op en roept de directie van STACA op om het conflict snel uit te klaren met de personeelsafgevaardigden. STACA opereert op een twintigtal lijnen in Vlaams-Brabant. Sommige lijnen, zoals die op de as Leuven-Kortenberg-Brussel, zijn zwaar verstoord. Ook de assen Leuven-Rotselaar-Aarschot en Leuven-Zaventem ondervinden problemen. Vandeplas raadt getroffen busreizigers aan regelmatig de geüpdate informatie op de website van De Lijn Vlaams-Brabant te raadplegen. Het conflict bij STACA draait rond de wens van de directie om deeltijdse contracten om te zetten in interimcontracten. Reden is volgens de bedrijfstop de onder druk staande rendabiliteit. De vakbonden en het personeel zijn misnoegd en willen staken "tot het bittere einde". (Belga)