De schoolverlaters waarover het rapport gaat, zijn alle personen jonger dan 30 die in 2016 het Vlaamse onderwijs verlieten met of zonder diploma. Het gaat zowel om leerplichtonderwijs als hoger onderwijs. De stijging van het totale aantal schoolverlaters in 2016 is een gevolg van de aantrekkende arbeidsmarkt, waardoor meer jongeren meteen na het secundair onderwijs aan de slag gaan.

Het aandeel schoolverlaters zonder diploma blijft voor het derde jaar op rij onveranderd op 7,8 procent. Met een werkzoekendenpercentage van 32 procent blijven zij het bijzonder moeilijk hebben om werk te vinden.

Zorgopleidingen

Nieuw is dat zorgopleidingen afzonderlijk worden bestudeerd. Zo wil de VDAB een beter zicht krijgen op de schoolverlaters die tegemoet moeten komen aan de grote en stijgende vraag naar zorgprofielen op de arbeidsmarkt. Het aantal schoolverlaters uit een zorgopleiding neemt toe. Zij vinden vlot aansluiting met de arbeidsmarkt. Ook schoolverlaters uit STEM-opleidingen blijven het globaal gezien goed doen.

Mannelijke schoolverlaters vinden nog steeds moeilijker aansluiting met de arbeidsmarkt. Een van de belangrijkste oorzaken is dat meer mannen dan vrouwen zonder enige kwalificatie op de arbeidsmarkt komen.

De West-Vlaamse schoolverlaters hebben de beste kansen op de arbeidsmarkt, met 7,8 procent werkzoekenden na een jaar. Ze worden gevolgd door hun collega's uit Vlaams-Brabant (8,9 procent). Antwerpse schoolverlaters vinden het moeilijkst hun weg op de arbeidsmarkt, terwijl Limburg erop vooruitgaat. Het hoge aandeel Antwerpse schoolverlaters dat ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt komt (9,9 procent), is volgens VDAB wellicht een van de belangrijkste redenen.

De schoolverlaters waarover het rapport gaat, zijn alle personen jonger dan 30 die in 2016 het Vlaamse onderwijs verlieten met of zonder diploma. Het gaat zowel om leerplichtonderwijs als hoger onderwijs. De stijging van het totale aantal schoolverlaters in 2016 is een gevolg van de aantrekkende arbeidsmarkt, waardoor meer jongeren meteen na het secundair onderwijs aan de slag gaan.Het aandeel schoolverlaters zonder diploma blijft voor het derde jaar op rij onveranderd op 7,8 procent. Met een werkzoekendenpercentage van 32 procent blijven zij het bijzonder moeilijk hebben om werk te vinden.Nieuw is dat zorgopleidingen afzonderlijk worden bestudeerd. Zo wil de VDAB een beter zicht krijgen op de schoolverlaters die tegemoet moeten komen aan de grote en stijgende vraag naar zorgprofielen op de arbeidsmarkt. Het aantal schoolverlaters uit een zorgopleiding neemt toe. Zij vinden vlot aansluiting met de arbeidsmarkt. Ook schoolverlaters uit STEM-opleidingen blijven het globaal gezien goed doen.Mannelijke schoolverlaters vinden nog steeds moeilijker aansluiting met de arbeidsmarkt. Een van de belangrijkste oorzaken is dat meer mannen dan vrouwen zonder enige kwalificatie op de arbeidsmarkt komen.De West-Vlaamse schoolverlaters hebben de beste kansen op de arbeidsmarkt, met 7,8 procent werkzoekenden na een jaar. Ze worden gevolgd door hun collega's uit Vlaams-Brabant (8,9 procent). Antwerpse schoolverlaters vinden het moeilijkst hun weg op de arbeidsmarkt, terwijl Limburg erop vooruitgaat. Het hoge aandeel Antwerpse schoolverlaters dat ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt komt (9,9 procent), is volgens VDAB wellicht een van de belangrijkste redenen.