Dit jaar en volgend jaar zullen de lonen in de privésector enkel mogen stijgen via de indexering en de bestaande baremieke verhogingen, zo besliste de regering-Di Rupo eind vorig jaar. De vakbonden vinden dat dit indruist tegen de vrijheid van onderhandelen, "een basisrecht voor de IAO". Maar volgens het VBO moest de regering wel haar verantwoordelijkheid opnemen, omdat de sociale partners er niet in waren geslaagd om tot een loonakkoord te komen. De werkgevers wijzen erop dat de loonkostenhandicap van de Belgische bedrijven 16,5 pct bedraagt ten opzichte van de concurrentie in de buurlanden, en om deze kloof te dichten is het aanhouden van de 0 procent-loonnorm belangrijk, luidt het. (Belga)

Dit jaar en volgend jaar zullen de lonen in de privésector enkel mogen stijgen via de indexering en de bestaande baremieke verhogingen, zo besliste de regering-Di Rupo eind vorig jaar. De vakbonden vinden dat dit indruist tegen de vrijheid van onderhandelen, "een basisrecht voor de IAO". Maar volgens het VBO moest de regering wel haar verantwoordelijkheid opnemen, omdat de sociale partners er niet in waren geslaagd om tot een loonakkoord te komen. De werkgevers wijzen erop dat de loonkostenhandicap van de Belgische bedrijven 16,5 pct bedraagt ten opzichte van de concurrentie in de buurlanden, en om deze kloof te dichten is het aanhouden van de 0 procent-loonnorm belangrijk, luidt het. (Belga)