De federale regering hervormde bij haar aantreden de roerende voorheffing. Voor de fiscale vrijstelling op spaargeld veranderde er niets, de roerende voorheffing op renteproducten werd verhoogd van 15% naar 21%. Voor roerende inkomsten boven 20.020 euro kwam er een solidariteitsbijdrage van 4% op het deel van de roerende inkomsten boven dat plafond. De 4% wordt ofwel aan de bron, door de bank, afgehouden, ofwel via de personenbelasting, gebaseerd op de verplichte fiscale aangifte. Dividenden blijven belast aan 25%. Vanackere erkent in de "Beste Belegger" de complexiteit. "Het klopt dat ik niet gelukkig ben met het weerhouden compromis", verwijst hij naar de '21+4%'-regeling. Die vergt een "dure administratieve opvolging met allicht ook veel betwistingen". "Ik heb in februari al een andere regeling voorgesteld", waarop hij naar zijn voorkeur verwijst. "Het is mij in februari niet gelukt en zopas in juli ook niet", luidt het. "Maar ik zal op de zaak terugkomen en ik hoop dat er dan een politieke meerderheid ontstaat." Vanackere zegt nog dat de regeling de verdere vereenvoudiging van de belastingaangiften doorkruist. "En ik heb ook wel begrip voor de waarde die sommige vermogenden hechten aan de discretie." (KAV)

De federale regering hervormde bij haar aantreden de roerende voorheffing. Voor de fiscale vrijstelling op spaargeld veranderde er niets, de roerende voorheffing op renteproducten werd verhoogd van 15% naar 21%. Voor roerende inkomsten boven 20.020 euro kwam er een solidariteitsbijdrage van 4% op het deel van de roerende inkomsten boven dat plafond. De 4% wordt ofwel aan de bron, door de bank, afgehouden, ofwel via de personenbelasting, gebaseerd op de verplichte fiscale aangifte. Dividenden blijven belast aan 25%. Vanackere erkent in de "Beste Belegger" de complexiteit. "Het klopt dat ik niet gelukkig ben met het weerhouden compromis", verwijst hij naar de '21+4%'-regeling. Die vergt een "dure administratieve opvolging met allicht ook veel betwistingen". "Ik heb in februari al een andere regeling voorgesteld", waarop hij naar zijn voorkeur verwijst. "Het is mij in februari niet gelukt en zopas in juli ook niet", luidt het. "Maar ik zal op de zaak terugkomen en ik hoop dat er dan een politieke meerderheid ontstaat." Vanackere zegt nog dat de regeling de verdere vereenvoudiging van de belastingaangiften doorkruist. "En ik heb ook wel begrip voor de waarde die sommige vermogenden hechten aan de discretie." (KAV)