Het Internationaal Monetair Fonds ziet een mooie economische groei in ons land. De internationale financiële instelling is tevreden met de doorgevoerde hervormingen en de begrotingsinspanningen, maar waarschuwde ook om te blijven besparen nu er verkiezingsjaren voor de deur staan.

Ook pleitte het IMF voor verdere hervormingen, bijvoorbeeld op fiscaal vlak. 'Dit rapport is, na de positieve analyse vanwege de Nationale Bank vorige week, opnieuw een opsteker. Het IMF spreekt zijn waardering uit voor de hervorming van de vennootschapsbelasting. Het Monetair Fonds ziet duidelijk een positief momentum, mede dankzij het grote pakket aan doorgevoerde hervormingen, die hun effect niet missen', dixit Van Overtveldt.

'De positieve evoluties worden opnieuw bevestigd: meer groei, meer koopkracht en een budgettaire verbetering. De analyses en adviezen moeten ons ertoe aanzetten om te blijven hervormen, besluit de financiënminister.

Het Internationaal Monetair Fonds ziet een mooie economische groei in ons land. De internationale financiële instelling is tevreden met de doorgevoerde hervormingen en de begrotingsinspanningen, maar waarschuwde ook om te blijven besparen nu er verkiezingsjaren voor de deur staan. Ook pleitte het IMF voor verdere hervormingen, bijvoorbeeld op fiscaal vlak. 'Dit rapport is, na de positieve analyse vanwege de Nationale Bank vorige week, opnieuw een opsteker. Het IMF spreekt zijn waardering uit voor de hervorming van de vennootschapsbelasting. Het Monetair Fonds ziet duidelijk een positief momentum, mede dankzij het grote pakket aan doorgevoerde hervormingen, die hun effect niet missen', dixit Van Overtveldt. 'De positieve evoluties worden opnieuw bevestigd: meer groei, meer koopkracht en een budgettaire verbetering. De analyses en adviezen moeten ons ertoe aanzetten om te blijven hervormen, besluit de financiënminister.