De Nederlandse en Belgische activiteiten worden verder geïntegreerd, waardoor tegen half 2013 circa 600 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Het gaat bij de gedwongen ontslagen om indirecte functies (staf en ondersteunende functies) en in beperkte mate om vaste directe medewerkers, zoals chauffeurs en beladers. Van Gansewinkel verwijst naar de economische crisis, waardoor het inzamelbedrijf beter gebruik moet maken van zijn schaalgrootte. Volgens bestuursvoorzitter Cees van Gent is er overleg met de sociale partners en zal "een passend sociaal plan" daar onderdeel van zijn. Behalve in de Benelux is het bedrijf ook actief in Tsjechië, Polen, Frankrijk, Hongarije en Portugal. Er zijn ongeveer 7.000 werknemers aan de slag. In april opende Van Gansewinkel nog een nieuwe vestiging in Aalst, goed voor 45 directe en 9 indirecte jobs. (JDH)

De Nederlandse en Belgische activiteiten worden verder geïntegreerd, waardoor tegen half 2013 circa 600 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Het gaat bij de gedwongen ontslagen om indirecte functies (staf en ondersteunende functies) en in beperkte mate om vaste directe medewerkers, zoals chauffeurs en beladers. Van Gansewinkel verwijst naar de economische crisis, waardoor het inzamelbedrijf beter gebruik moet maken van zijn schaalgrootte. Volgens bestuursvoorzitter Cees van Gent is er overleg met de sociale partners en zal "een passend sociaal plan" daar onderdeel van zijn. Behalve in de Benelux is het bedrijf ook actief in Tsjechië, Polen, Frankrijk, Hongarije en Portugal. Er zijn ongeveer 7.000 werknemers aan de slag. In april opende Van Gansewinkel nog een nieuwe vestiging in Aalst, goed voor 45 directe en 9 indirecte jobs. (JDH)