Anderhalve maand geleden staakten de afhandelaars voor passagiersvliegtuigen bij Swissport nog vier dagen lang. Sandra Langenus, gewestelijk secretaris van het ABVV-BTB, zegt dat de actie van vrijdagavond daar niets mee te maken heeft, omdat de afhandelingsdiensten voor het cargo- en passagiersverkeer volledig losstaan van elkaar en zelfs aparte directies hebben. "Maar sinds november onderhandelen we over een harmonisatie van de loon- en arbeidsvoorwaarden bij Swissport Cargo", zegt Langenus. "Er zijn al verschillende vergaderingen geweest, maar die schieten niet op. Er wordt maar gepraat en gepraat, zonder dat iets op papier wordt gezet." Volgens Langenus blijven intussen de problemen zich opstapelen, gaande van het niet toekennen van vakanties tot het uitblijven van aanwervingen. "Het personeel heeft er genoeg van. We moeten daarom iets doen. In plaats van een personeelsvergadering organiseren we een barbecue, om er te luisteren naar het personeel. Volgende week leggen we hun opmerkingen aan de directie voor." De actie zou geen gevolgen hebben voor het passagiersverkeer. Langenus acht het wel niet uitgesloten dat cargovluchten enige hinder zullen ondervinden. (Belga)

Anderhalve maand geleden staakten de afhandelaars voor passagiersvliegtuigen bij Swissport nog vier dagen lang. Sandra Langenus, gewestelijk secretaris van het ABVV-BTB, zegt dat de actie van vrijdagavond daar niets mee te maken heeft, omdat de afhandelingsdiensten voor het cargo- en passagiersverkeer volledig losstaan van elkaar en zelfs aparte directies hebben. "Maar sinds november onderhandelen we over een harmonisatie van de loon- en arbeidsvoorwaarden bij Swissport Cargo", zegt Langenus. "Er zijn al verschillende vergaderingen geweest, maar die schieten niet op. Er wordt maar gepraat en gepraat, zonder dat iets op papier wordt gezet." Volgens Langenus blijven intussen de problemen zich opstapelen, gaande van het niet toekennen van vakanties tot het uitblijven van aanwervingen. "Het personeel heeft er genoeg van. We moeten daarom iets doen. In plaats van een personeelsvergadering organiseren we een barbecue, om er te luisteren naar het personeel. Volgende week leggen we hun opmerkingen aan de directie voor." De actie zou geen gevolgen hebben voor het passagiersverkeer. Langenus acht het wel niet uitgesloten dat cargovluchten enige hinder zullen ondervinden. (Belga)