Zijn vertrek is niet echt een verrassing voor het personeel. "Geen verrassing als men de ontwikkeling van de jongste dagen bekijkt. Maar wél op de iets langere termijn: enkele weken geleden was er nog geen vuiltje aan de lucht", illustreert De Doncker. De vakbondsman wijst erop dat het om een persoonlijke beslissing van Thijs gaat, waar hij dus geen commentaar op heeft. Maar de vakbonden zijn wel ongerust over wat de niet-verlenging van het mandaat van Thijs betekent voor de komende cao-onderhandelingen bij bpost. "We kenden Thijs en respecteerden elkaar ook. Het was geen makkelijke onderhandelaar, maar hij was wel vatbaar voor rede", aldus De Doncker. "Onder welke voorwaarden zullen we kunnen onderhandelen en binnen welke termijn? Het is best dat de onduidelijkheid niet te lang aansleept, want het personeel verwacht echt wel iets van de volgende cao", waarschuwt Lieve Van Overbeke van de christelijke vakbond. ACV-Transcom maakte vandaag een gemengde balans op van tien jaar Thijs. "Er waren goede momenten én moeilijke momenten", luidde het. "De sociale dialoog verliep vrij vlot, maar tegelijk heeft hij de productiviteit van het personeel wel met 30 procent verhoogd", verklaarde Van Overbeke. Haar Franstalige collega André Blaise, nochtans berucht voor zijn harde standpunten, beschreef Thijs als "een grote chef die niet teveel tegenspraak verdroeg". Blaise doelt vooral op de financiële prestaties van de CEO, "terwijl op sociaal vlak duizenden banen werden geschrapt en de productiviteit explodeerde". (Belga)

Zijn vertrek is niet echt een verrassing voor het personeel. "Geen verrassing als men de ontwikkeling van de jongste dagen bekijkt. Maar wél op de iets langere termijn: enkele weken geleden was er nog geen vuiltje aan de lucht", illustreert De Doncker. De vakbondsman wijst erop dat het om een persoonlijke beslissing van Thijs gaat, waar hij dus geen commentaar op heeft. Maar de vakbonden zijn wel ongerust over wat de niet-verlenging van het mandaat van Thijs betekent voor de komende cao-onderhandelingen bij bpost. "We kenden Thijs en respecteerden elkaar ook. Het was geen makkelijke onderhandelaar, maar hij was wel vatbaar voor rede", aldus De Doncker. "Onder welke voorwaarden zullen we kunnen onderhandelen en binnen welke termijn? Het is best dat de onduidelijkheid niet te lang aansleept, want het personeel verwacht echt wel iets van de volgende cao", waarschuwt Lieve Van Overbeke van de christelijke vakbond. ACV-Transcom maakte vandaag een gemengde balans op van tien jaar Thijs. "Er waren goede momenten én moeilijke momenten", luidde het. "De sociale dialoog verliep vrij vlot, maar tegelijk heeft hij de productiviteit van het personeel wel met 30 procent verhoogd", verklaarde Van Overbeke. Haar Franstalige collega André Blaise, nochtans berucht voor zijn harde standpunten, beschreef Thijs als "een grote chef die niet teveel tegenspraak verdroeg". Blaise doelt vooral op de financiële prestaties van de CEO, "terwijl op sociaal vlak duizenden banen werden geschrapt en de productiviteit explodeerde". (Belga)