De werknemers die aanspraak maken op brugpensioen vanaf 55 jaar, krijgen eerstdaags een gepersonaliseerde simulatie op de bus. De vakbonden vroegen aan de directie dinsdag bijkomende informatie over de personen die betrokken zijn en welke compensaties er zijn voor de sociale impact. "Sommige mensen wonen bij wijze van spreken in de schaduw van de koeltoren en zullen binnenkort misschien twee of drie uur per dag moeten pendelen", klinkt het. De directie verklaarde niet in te gaan op sociale compensaties. Woensdagvoormiddag wordt de uitkomst van de besprekingen, die nu afgerond zijn, voorgelegd aan het personeel. De komende dagen zal gestemd worden, om uiterlijk tegen 17 oktober het resultaat te kennen. Verder is van de vakbonden vernomen dat de centrale vanaf april 2013 geen steenkool meer zal opstoken en vanaf september ophoudt te draaien. "We hopen nog steeds enige activiteit te bewaren. Zolang we de turbines draaiende kunnen houden, hebben we hoop", klinkt het. (KAV)

De werknemers die aanspraak maken op brugpensioen vanaf 55 jaar, krijgen eerstdaags een gepersonaliseerde simulatie op de bus. De vakbonden vroegen aan de directie dinsdag bijkomende informatie over de personen die betrokken zijn en welke compensaties er zijn voor de sociale impact. "Sommige mensen wonen bij wijze van spreken in de schaduw van de koeltoren en zullen binnenkort misschien twee of drie uur per dag moeten pendelen", klinkt het. De directie verklaarde niet in te gaan op sociale compensaties. Woensdagvoormiddag wordt de uitkomst van de besprekingen, die nu afgerond zijn, voorgelegd aan het personeel. De komende dagen zal gestemd worden, om uiterlijk tegen 17 oktober het resultaat te kennen. Verder is van de vakbonden vernomen dat de centrale vanaf april 2013 geen steenkool meer zal opstoken en vanaf september ophoudt te draaien. "We hopen nog steeds enige activiteit te bewaren. Zolang we de turbines draaiende kunnen houden, hebben we hoop", klinkt het. (KAV)