De sector kwam immers al een aantal keer negatief in het nieuws. Er was een protestactie van jongeren tegen dagcontracten, er waren berichten over discriminatie en het risico op arbeidsongevallen is een pak hoger in de uitzendsector. De bonden hebben zich naar eigen zeggen altijd constructief opgesteld. "We zijn er ons van bewust dat het intrekken van een erkenning een drastische beslissing is, met gevolgen voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid", aldus Vandenbergh. Maar nu is de maat vol. De vakbonden verwijzen naar een aantal recente beslissingen van het Vlaams Subsidieagentschap. "We hebben slechts een adviserende rol, maar men gaat er wel heel los mee om", zegt de ACV-verantwoordelijke. Hij geeft het voorbeeld van uitzendkantoor X, waar de sociale inspectie begin dit jaar een vernietigend verslag over uitbracht en zelfs voorstelde om de erkenning in te trekken. Na de zaakvoerders te hebben gehoord, stelden de vakbonden uiteindelijk voor om een tijdelijke erkenning van zes maanden te geven, genoeg om het kantoor zich te laten bewijzen. Maar toch besliste het Vlaams Subsidieagentschap om een erkenning voor onbepaalde duur af te leveren. Doordat de bonden zich terugtrekken uit de adviescommissie kunnen er geen rechtsgeldige adviezen meer worden afgeleverd. Vandenbergh meent dat dit problemen kan stellen voor de sector, want het Vlaams Subsidieagentschap kan enkel erkenningen afleveren of intrekken na een advies. "Ofwel geeft men een zinvolle rol aan de adviescommissie, ofwel zal men het Vlaams decreet moeten aanpassen". (KAV)

De sector kwam immers al een aantal keer negatief in het nieuws. Er was een protestactie van jongeren tegen dagcontracten, er waren berichten over discriminatie en het risico op arbeidsongevallen is een pak hoger in de uitzendsector. De bonden hebben zich naar eigen zeggen altijd constructief opgesteld. "We zijn er ons van bewust dat het intrekken van een erkenning een drastische beslissing is, met gevolgen voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid", aldus Vandenbergh. Maar nu is de maat vol. De vakbonden verwijzen naar een aantal recente beslissingen van het Vlaams Subsidieagentschap. "We hebben slechts een adviserende rol, maar men gaat er wel heel los mee om", zegt de ACV-verantwoordelijke. Hij geeft het voorbeeld van uitzendkantoor X, waar de sociale inspectie begin dit jaar een vernietigend verslag over uitbracht en zelfs voorstelde om de erkenning in te trekken. Na de zaakvoerders te hebben gehoord, stelden de vakbonden uiteindelijk voor om een tijdelijke erkenning van zes maanden te geven, genoeg om het kantoor zich te laten bewijzen. Maar toch besliste het Vlaams Subsidieagentschap om een erkenning voor onbepaalde duur af te leveren. Doordat de bonden zich terugtrekken uit de adviescommissie kunnen er geen rechtsgeldige adviezen meer worden afgeleverd. Vandenbergh meent dat dit problemen kan stellen voor de sector, want het Vlaams Subsidieagentschap kan enkel erkenningen afleveren of intrekken na een advies. "Ofwel geeft men een zinvolle rol aan de adviescommissie, ofwel zal men het Vlaams decreet moeten aanpassen". (KAV)