In de gemeenschappelijke verklaring vragen de bonden dat de Vlaamse regering voldoende ambitie aan de dag legt voor een sociaal Vlaanderen. Zo moet er dringend werk gemaakt worden van stages voor jongeren door de Vlaamse en de federale plannen en middelen in elkaar te schuiven. Verder roepen de bonden op om de hervorming van het secundair onderwijs zo snel mogelijk op te starten. Een brede eerste graad is niet alleen zaligmakend, maar "zal een belangrijke bijdrage leveren tot een betere studieoriëntering van onze jongeren." De vakbonden beseffen dat de begroting 2013 een "moeilijke oefening" wordt, maar willen dat de regering niet zomaar op een lineaire manier bespaart. Inzake werk moet Vlaanderen "al de hefbomen die het heeft maximaal inzetten" en mag er niet getornd worden aan de budgettaire ruimte voor sociaal beleid. Het wordt volgens de vakbonden ook tijd om stil te staan bij de "sluipende" privatisering in de administratie en de agentschappen. Essentiële overheidstaken inkrimpen, kan niet de bedoeling zijn. "Ervaring leert dat uitbesteden niet goedkoper is, laat staan efficiënter", aldus de vakbonden. (ANA)

In de gemeenschappelijke verklaring vragen de bonden dat de Vlaamse regering voldoende ambitie aan de dag legt voor een sociaal Vlaanderen. Zo moet er dringend werk gemaakt worden van stages voor jongeren door de Vlaamse en de federale plannen en middelen in elkaar te schuiven. Verder roepen de bonden op om de hervorming van het secundair onderwijs zo snel mogelijk op te starten. Een brede eerste graad is niet alleen zaligmakend, maar "zal een belangrijke bijdrage leveren tot een betere studieoriëntering van onze jongeren." De vakbonden beseffen dat de begroting 2013 een "moeilijke oefening" wordt, maar willen dat de regering niet zomaar op een lineaire manier bespaart. Inzake werk moet Vlaanderen "al de hefbomen die het heeft maximaal inzetten" en mag er niet getornd worden aan de budgettaire ruimte voor sociaal beleid. Het wordt volgens de vakbonden ook tijd om stil te staan bij de "sluipende" privatisering in de administratie en de agentschappen. Essentiële overheidstaken inkrimpen, kan niet de bedoeling zijn. "Ervaring leert dat uitbesteden niet goedkoper is, laat staan efficiënter", aldus de vakbonden. (ANA)