"Verlenging van de loopbaanduur en verhoging van de pensioenleeftijd, invoering van een puntensysteem met automatische correctie van het pensioenniveau op basis van demografische en budgettaire criteria (langer werken voor eenzelfde pensioenbedrag), neerwaartse harmonisatie van de overheidspensioenen, flexibilisering van de welvaartsvastheid, institutionalisering van de kapitalisatie in het wettelijk pensioenstelsel (eerst voor de contractuelen in het openbaar ambt), afwenteling van de risico's van de kapitalisatie op de gemeenschap... Een voor een bijzonder zorgwekkende punten die de belangen van de gepensioneerden in het gedrang brengen", luidt het in een gezamenlijke mededeling van ACV, ABVV en ACLVB. De vakbonden willen niet dat er geraakt wordt aan de twee basisprincipes van het huidige pensioenstelsel, namelijk een pensioenleeftijd op 65 jaar een een loopbaanduur van 45 jaar. "Daaraan raken (door ze op te trekken) zou een nieuwe rem zetten op de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt, terwijl er meer dan 600.000 werklozen zijn en steeds meer herstructureringen aangekondigd worden." Brugpensioenen moeten volgens de bonden behouden blijven, en "het pensioen van de werknemers en de contractuelen moet absoluut opgetrokken worden". De socialistische ambtenarenvakbond ACOD zegt "teleurgesteld" te zijn in het resultaat. "In een eerste analyse valt ons op de dat Commissie gepoogd heeft de Belgische pensioenen te vereenvoudigen door alles op één leest te schoeien. Praktisch betekent dit dat de pensioenen van de openbare sector worden verlaagd naar het niveau van de privé - een pensioen dat veel te laag is om menswaardig van een oude dag te genieten", luidt het. (Belga)

"Verlenging van de loopbaanduur en verhoging van de pensioenleeftijd, invoering van een puntensysteem met automatische correctie van het pensioenniveau op basis van demografische en budgettaire criteria (langer werken voor eenzelfde pensioenbedrag), neerwaartse harmonisatie van de overheidspensioenen, flexibilisering van de welvaartsvastheid, institutionalisering van de kapitalisatie in het wettelijk pensioenstelsel (eerst voor de contractuelen in het openbaar ambt), afwenteling van de risico's van de kapitalisatie op de gemeenschap... Een voor een bijzonder zorgwekkende punten die de belangen van de gepensioneerden in het gedrang brengen", luidt het in een gezamenlijke mededeling van ACV, ABVV en ACLVB. De vakbonden willen niet dat er geraakt wordt aan de twee basisprincipes van het huidige pensioenstelsel, namelijk een pensioenleeftijd op 65 jaar een een loopbaanduur van 45 jaar. "Daaraan raken (door ze op te trekken) zou een nieuwe rem zetten op de instroom van jongeren op de arbeidsmarkt, terwijl er meer dan 600.000 werklozen zijn en steeds meer herstructureringen aangekondigd worden." Brugpensioenen moeten volgens de bonden behouden blijven, en "het pensioen van de werknemers en de contractuelen moet absoluut opgetrokken worden". De socialistische ambtenarenvakbond ACOD zegt "teleurgesteld" te zijn in het resultaat. "In een eerste analyse valt ons op de dat Commissie gepoogd heeft de Belgische pensioenen te vereenvoudigen door alles op één leest te schoeien. Praktisch betekent dit dat de pensioenen van de openbare sector worden verlaagd naar het niveau van de privé - een pensioen dat veel te laag is om menswaardig van een oude dag te genieten", luidt het. (Belga)