Service Magazijn Limburg (SML) is de grootste van de 4 toeleveranciers aan Ford Genk. De hoofdafgevaardigden van het bedrijf zitten tussen 2 vuren, aangezien de directie alleen met hen en de gewestelijke secretarissen wil spreken, terwijl een deel van het personeel zich gedistantieerd heeft in een actiecomité en dus niet vertegenwoordigd is in enige onderhandelingen. Toch is het deze groep die de stakingspost aan de Mondeolaan bemant, en er zo voor zorgt dat de andere collega's van de toeleveranciers geen loon of werkloosheidsvergoedingen krijgen. Een situatie die niet kan blijven duren. Vandaar dat de officiële vakbondsvertegenwoordigers met de vrijgestelde secretarissen een vergadering met hun directie hebben belegd. In de mate van het mogelijke zullen de hoofdafgevaardigden ook de wensen van het actiecomité nogmaals voorleggen, hoewel deze intussen al genoegzaam bekend zijn. In de vergadering zal worden getracht om ook voor SML het sociaal overleg op te starten, ondanks de lopende blokkade. Net zoals bij Ford is het de wens van de bonden om snel vooruitgang te boeken en een goede ontslagregeling voor de werknemers uit te werken. Mogelijk inspireren de goede intenties en de vorderingen van de gesprekken ook de actievoerders om hun weerstand te laten varen. (ANA)

Service Magazijn Limburg (SML) is de grootste van de 4 toeleveranciers aan Ford Genk. De hoofdafgevaardigden van het bedrijf zitten tussen 2 vuren, aangezien de directie alleen met hen en de gewestelijke secretarissen wil spreken, terwijl een deel van het personeel zich gedistantieerd heeft in een actiecomité en dus niet vertegenwoordigd is in enige onderhandelingen. Toch is het deze groep die de stakingspost aan de Mondeolaan bemant, en er zo voor zorgt dat de andere collega's van de toeleveranciers geen loon of werkloosheidsvergoedingen krijgen. Een situatie die niet kan blijven duren. Vandaar dat de officiële vakbondsvertegenwoordigers met de vrijgestelde secretarissen een vergadering met hun directie hebben belegd. In de mate van het mogelijke zullen de hoofdafgevaardigden ook de wensen van het actiecomité nogmaals voorleggen, hoewel deze intussen al genoegzaam bekend zijn. In de vergadering zal worden getracht om ook voor SML het sociaal overleg op te starten, ondanks de lopende blokkade. Net zoals bij Ford is het de wens van de bonden om snel vooruitgang te boeken en een goede ontslagregeling voor de werknemers uit te werken. Mogelijk inspireren de goede intenties en de vorderingen van de gesprekken ook de actievoerders om hun weerstand te laten varen. (ANA)