De onderhandelingen werden opgestart op 10 januari nadat midden december de herstructurering werd aangekondigd. DD Trans wil zich door een tekort aan rendabiliteit terugplooien op de regionale markt. Op 6 februari werd al een protocolakkoord bereikt dat vervolgens de steun kreeg van de achterban van de vakbonden. De 41 werknemers die het bedrijf moeten verlaten vertrekken op vrijwillige basis. Ze worden in hun zoektocht naar een nieuwe job begeleid door een tewerkstellingscel en een outplacementbureau. Daarbovenop wisten de vakbonden een extra ontslagvergoeding af te dwingen, in functie van de anciënniteit. De onderneming belooft ook het nodige te doen om een dossier "onderneming in herstructurering" in te dienen, met het oog op het verlagen van de leeftijd brugpensioen tot 55 jaar. Ook enkele bedienden moeten DD Trans verlaten, maar kunnen aan de slag bij dochterbedrijf ECS. (ANA)

De onderhandelingen werden opgestart op 10 januari nadat midden december de herstructurering werd aangekondigd. DD Trans wil zich door een tekort aan rendabiliteit terugplooien op de regionale markt. Op 6 februari werd al een protocolakkoord bereikt dat vervolgens de steun kreeg van de achterban van de vakbonden. De 41 werknemers die het bedrijf moeten verlaten vertrekken op vrijwillige basis. Ze worden in hun zoektocht naar een nieuwe job begeleid door een tewerkstellingscel en een outplacementbureau. Daarbovenop wisten de vakbonden een extra ontslagvergoeding af te dwingen, in functie van de anciënniteit. De onderneming belooft ook het nodige te doen om een dossier "onderneming in herstructurering" in te dienen, met het oog op het verlagen van de leeftijd brugpensioen tot 55 jaar. Ook enkele bedienden moeten DD Trans verlaten, maar kunnen aan de slag bij dochterbedrijf ECS. (ANA)