"Een staking zou wel degelijk betekenen dat het betalingssysteem zal platliggen", aldus Koen Dries, algemeen secretaris van de vakbond LBC. "Wij betreuren dit zelf, maar het gaat om de korte pijn. Als de directie weigert om de problemen op een ernstige manier te bespreken, dan zal het inderdaad zo ver komen. Als ze het gesprek wel willen aangaan, dan kan onderhandeld worden over een minimumbezetting. Laat het echter duidelijk zijn dat wij hopen dat het niet zo ver zal moeten komen." Dries voegt eraan toe dat "de pannes in het nabije verleden het rechtstreekse gevolg zijn van besparingen en het nemen van almaar meer risico's". Hij benadrukt nog dat het in het belang van de klant is dat de problemen aangepakt worden, omdat er anders alleen maar meer problemen dreigen op te duiken. De werknemers vragen stabiliteit en eisen dat er op korte termijn noodzakelijke aanwervingen komen. De vakbonden schatten het personeelstekort op 10 procent. Daarnaast hamert het personeel op een bedrijfsplan en een investeringsbeleid voor de komende jaren, waarbij "de obstakels voor investeringen in België die de Franse groep Atos heeft gesteld, worden weggenomen." Atos is sinds 2006 eigenaar van Worldline. In een reactie stelt Bram Boriau, woordvoerder van Worldline, dat "we de onderhandelingen een kans willen geven en dat een dialoog moet gevoerd worden". "Wij staan constant in nauw overleg met het personeel en betreuren dat de vakbonden dit op deze manier naar buiten brengen." (Belga)

"Een staking zou wel degelijk betekenen dat het betalingssysteem zal platliggen", aldus Koen Dries, algemeen secretaris van de vakbond LBC. "Wij betreuren dit zelf, maar het gaat om de korte pijn. Als de directie weigert om de problemen op een ernstige manier te bespreken, dan zal het inderdaad zo ver komen. Als ze het gesprek wel willen aangaan, dan kan onderhandeld worden over een minimumbezetting. Laat het echter duidelijk zijn dat wij hopen dat het niet zo ver zal moeten komen." Dries voegt eraan toe dat "de pannes in het nabije verleden het rechtstreekse gevolg zijn van besparingen en het nemen van almaar meer risico's". Hij benadrukt nog dat het in het belang van de klant is dat de problemen aangepakt worden, omdat er anders alleen maar meer problemen dreigen op te duiken. De werknemers vragen stabiliteit en eisen dat er op korte termijn noodzakelijke aanwervingen komen. De vakbonden schatten het personeelstekort op 10 procent. Daarnaast hamert het personeel op een bedrijfsplan en een investeringsbeleid voor de komende jaren, waarbij "de obstakels voor investeringen in België die de Franse groep Atos heeft gesteld, worden weggenomen." Atos is sinds 2006 eigenaar van Worldline. In een reactie stelt Bram Boriau, woordvoerder van Worldline, dat "we de onderhandelingen een kans willen geven en dat een dialoog moet gevoerd worden". "Wij staan constant in nauw overleg met het personeel en betreuren dat de vakbonden dit op deze manier naar buiten brengen." (Belga)