De bonden pikken het niet dat de Vlaamse regering wenst terug te komen op het bedrag van de provisie voor de cao 2013-2014 dat zij had toegekend voor De Lijn. De directie wil volgens de bonden daarom het bedrag verminderen "dat bij cao voorzien werd voor sociale voordelen via Lijnwerk". "Het gemeenschappelijk front eist echter de volledige uitvoering van de cao, en dit in de geest waarin zij met de sociale partners werd afgesloten. Dit wil zeggen met beschikking over de volledige enveloppe van 7,2 miljoen euro, die doorslaggevend was voor de vakbonden bij het ondertekenen van de cao", stelt het vakbondsfront. De aanzegging loopt af op donderdag 28 november "einde dienst". "Bijgevolg behouden wij ons het recht om vanaf 29 november 2013 de noodzakelijke syndicale acties te voeren en dit voor onbepaalde duur." (Belga)

De bonden pikken het niet dat de Vlaamse regering wenst terug te komen op het bedrag van de provisie voor de cao 2013-2014 dat zij had toegekend voor De Lijn. De directie wil volgens de bonden daarom het bedrag verminderen "dat bij cao voorzien werd voor sociale voordelen via Lijnwerk". "Het gemeenschappelijk front eist echter de volledige uitvoering van de cao, en dit in de geest waarin zij met de sociale partners werd afgesloten. Dit wil zeggen met beschikking over de volledige enveloppe van 7,2 miljoen euro, die doorslaggevend was voor de vakbonden bij het ondertekenen van de cao", stelt het vakbondsfront. De aanzegging loopt af op donderdag 28 november "einde dienst". "Bijgevolg behouden wij ons het recht om vanaf 29 november 2013 de noodzakelijke syndicale acties te voeren en dit voor onbepaalde duur." (Belga)