Het streefdoel zou zijn om geen naakte ontslagen door te voeren. Omdat het om een kleine herstructurering gaat, op een totaal personeelsbestand van ongeveer 1.500, wordt geen procedure van collectief ontslag opgestart. De vakbonden kregen ook te horen dat de site in Antwerpen belangrijk blijft voor de groep, aldus Eric Vuchelen van de liberale vakbond ACLVB. (Belga)

Het streefdoel zou zijn om geen naakte ontslagen door te voeren. Omdat het om een kleine herstructurering gaat, op een totaal personeelsbestand van ongeveer 1.500, wordt geen procedure van collectief ontslag opgestart. De vakbonden kregen ook te horen dat de site in Antwerpen belangrijk blijft voor de groep, aldus Eric Vuchelen van de liberale vakbond ACLVB. (Belga)