Volgens de bonden is tijdens de onderhandelingen met de werkgevers gebleken dat ze op dit moment niet bereid zijn een "sectorakkoord mét inhoud" te onderhandelen. "We beseffen maar al te goed dat we door de economische context en de loonblokkering niet op een echte koopkrachtverhoging moeten rekenen", zegt Jeroen Vandamme, vakbondsverantwoordelijke van LBC-NVK. "Dat neemt niet weg dat de werkgevers wel op andere manieren kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld in de verplaatsingskosten. Maar wij willen vooral kwalitatieve verbeteringen. Zo kan er meer gebeuren voor opleidingen, wat vandaag de dag essentieel is." De vakbonden dienden de aanzegging gisteren in, nadat het overleg met de werkgevers afsprong. Voorlopig denken de bonden niet aan staken. "Wellicht al vanaf volgende week gaan we werknemers informeren over de stand van zaken. De werkgevers komen met een lege doos naar het sectoroverleg." (Belga)

Volgens de bonden is tijdens de onderhandelingen met de werkgevers gebleken dat ze op dit moment niet bereid zijn een "sectorakkoord mét inhoud" te onderhandelen. "We beseffen maar al te goed dat we door de economische context en de loonblokkering niet op een echte koopkrachtverhoging moeten rekenen", zegt Jeroen Vandamme, vakbondsverantwoordelijke van LBC-NVK. "Dat neemt niet weg dat de werkgevers wel op andere manieren kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld in de verplaatsingskosten. Maar wij willen vooral kwalitatieve verbeteringen. Zo kan er meer gebeuren voor opleidingen, wat vandaag de dag essentieel is." De vakbonden dienden de aanzegging gisteren in, nadat het overleg met de werkgevers afsprong. Voorlopig denken de bonden niet aan staken. "Wellicht al vanaf volgende week gaan we werknemers informeren over de stand van zaken. De werkgevers komen met een lege doos naar het sectoroverleg." (Belga)