Volgens Unizo is het ook een goede zaak dat de regering "een belangrijk aandeel van het budget niet in belastingen, maar in besparingen vond". Verder noemt Unizo de aangekondigde lastenverlaging voor kmo's met personeel "een weliswaar zeer beperkte, maar eerste stap". Volgens Unizo zijn er echter absoluut op korte termijn drastische loonlastenverlagingen nodig "om de concurrentiekracht van de kmo's op peil te houden en de werkgelegenheid veilig te stellen". In tegenstelling tot vorige federale begrotingsakkoorden komt er deze keer geen algemene lastenverhoging voor kmo's. Unizo vindt dat cruciaal, "want nog nieuwe lasten zouden de keel van onze kmo's nog verder dichtknijpen in een periode waar het ondernemersvertrouwen al zo laag is". De ondernemersorganisatie betreurt anderzijds dat de regering bij elke begroting en begrotingscontrole nieuwe belastingen en lastenverhogingen invoert. "Onaanvaardbaar in een land waar de belastingdruk al loodzwaar is", zegt Unizo. "Ons land heeft nood aan grondige hervormingen om de uitgavengroei om te buigen. Als de regering minstens twee keer per jaar die groei moet bijpassen, dan is dat het bewijs dat ze die hervormingen te weinig doorvoert", besluit Unizo. (Belga)

Volgens Unizo is het ook een goede zaak dat de regering "een belangrijk aandeel van het budget niet in belastingen, maar in besparingen vond". Verder noemt Unizo de aangekondigde lastenverlaging voor kmo's met personeel "een weliswaar zeer beperkte, maar eerste stap". Volgens Unizo zijn er echter absoluut op korte termijn drastische loonlastenverlagingen nodig "om de concurrentiekracht van de kmo's op peil te houden en de werkgelegenheid veilig te stellen". In tegenstelling tot vorige federale begrotingsakkoorden komt er deze keer geen algemene lastenverhoging voor kmo's. Unizo vindt dat cruciaal, "want nog nieuwe lasten zouden de keel van onze kmo's nog verder dichtknijpen in een periode waar het ondernemersvertrouwen al zo laag is". De ondernemersorganisatie betreurt anderzijds dat de regering bij elke begroting en begrotingscontrole nieuwe belastingen en lastenverhogingen invoert. "Onaanvaardbaar in een land waar de belastingdruk al loodzwaar is", zegt Unizo. "Ons land heeft nood aan grondige hervormingen om de uitgavengroei om te buigen. Als de regering minstens twee keer per jaar die groei moet bijpassen, dan is dat het bewijs dat ze die hervormingen te weinig doorvoert", besluit Unizo. (Belga)