De zaak dateert van eind 2007. Winkelketen Inno kondigde toen kortingen aan tijdens de sperperiode. Omdat Unizo vond dat Inno daarmee de toenmalige wet handelspraktijken overtrad, stapte het naar de rechter. In juni 2008 kreeg Unizo al gelijk van de rechtbank van koophandel in Brussel. In beroep werd de uitspraak bevestigd. Maar het Hof van Cassatie vernietigde het arrest, omdat de Belgische regeling strijdig zou zijn met de Europese richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Waarna de zaak bij het hof van beroep in Antwerpen belandde. Dat oordeelde uiteindelijk dat Unizo gelijk heeft. Het hof van beroep wijst de interpretatie van Cassatie af, op basis van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. "Volgens het hof dient de regeling van de sperperiode enkel om de concurrentiële relatie tussen handelaars te regelen en dus niet om de consument te beschermen", zegt Unizo in een persbericht. "Daarom valt de Belgische regeling rond de sperperiode volgens het hof van beroep buiten het toepassingsgebied van de Europese richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Bijgevolg schendt de sperperiode de richtlijn niet en is ze rechtsgeldig." Inno krijgt opnieuw een verbod om tijdens de sperperiode kortingen aan te kondigen. Per inbreuk en per afzonderlijk te koop aangeboden artikel waarvoor een prijsvermindering aangekondigd of gesuggereerd wordt, riskeert de winkelketen een dwangsom van 500 euro. "Een mijlpaal in de juridische strijd voor het behoud van de sperperiode", zegt Unizo. "En een belangrijk precedent voor andere lopende procedures hierover." Unizo zegt dat de sperperiode de diversiteit in het winkellandschap vrijwaart en als doel heeft om de eerlijke concurrentie te garanderen tussen kleine detailhandelaars en grote winkelketens. "Het feit dat de werkgever dit ook uitdrukkelijk in het nieuwe wetboek economisch recht heeft opgenomen, sterkt Unizo in haar strijd." (Belga)

De zaak dateert van eind 2007. Winkelketen Inno kondigde toen kortingen aan tijdens de sperperiode. Omdat Unizo vond dat Inno daarmee de toenmalige wet handelspraktijken overtrad, stapte het naar de rechter. In juni 2008 kreeg Unizo al gelijk van de rechtbank van koophandel in Brussel. In beroep werd de uitspraak bevestigd. Maar het Hof van Cassatie vernietigde het arrest, omdat de Belgische regeling strijdig zou zijn met de Europese richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Waarna de zaak bij het hof van beroep in Antwerpen belandde. Dat oordeelde uiteindelijk dat Unizo gelijk heeft. Het hof van beroep wijst de interpretatie van Cassatie af, op basis van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. "Volgens het hof dient de regeling van de sperperiode enkel om de concurrentiële relatie tussen handelaars te regelen en dus niet om de consument te beschermen", zegt Unizo in een persbericht. "Daarom valt de Belgische regeling rond de sperperiode volgens het hof van beroep buiten het toepassingsgebied van de Europese richtlijn oneerlijke handelspraktijken. Bijgevolg schendt de sperperiode de richtlijn niet en is ze rechtsgeldig." Inno krijgt opnieuw een verbod om tijdens de sperperiode kortingen aan te kondigen. Per inbreuk en per afzonderlijk te koop aangeboden artikel waarvoor een prijsvermindering aangekondigd of gesuggereerd wordt, riskeert de winkelketen een dwangsom van 500 euro. "Een mijlpaal in de juridische strijd voor het behoud van de sperperiode", zegt Unizo. "En een belangrijk precedent voor andere lopende procedures hierover." Unizo zegt dat de sperperiode de diversiteit in het winkellandschap vrijwaart en als doel heeft om de eerlijke concurrentie te garanderen tussen kleine detailhandelaars en grote winkelketens. "Het feit dat de werkgever dit ook uitdrukkelijk in het nieuwe wetboek economisch recht heeft opgenomen, sterkt Unizo in haar strijd." (Belga)