"Het is dom van de vakbond om stemadvies te geven", vindt Van Eetvelt. "Wij zijn middenveldorganisaties. Het is niet onze rol om aan de mensen te zeggen voor wie ze moeten stemmen. Dat werkt meestal contraproductief." Verschillende topfiguren van de socialistische vakbond haalden de laatste tijd nadrukkelijk de banden met sp.a aan, of noemden een stem voor PVDA+ niet nuttig. Gevraagd naar de inspanningen die de Vlaamse en federale regering de laatste jaren hebben geleverd voor startende ondernemers, drukte Van Eetvelt zijn tevredenheid uit. "Zeker de Vlaamse regering heeft inspanningen gedaan voor starters, maar de federale regering ook", klinkt het. De Unizo-topman verwijst naar de financieringsondersteuning. De Vlaamse win-winlening, die kmo's helpt om makkelijker aan kapitaal te geraken, verdient volgens Van Eetvelt navolging in de andere gewesten. De volgende regeringen moeten wel nog inspanningen doen om het rendement voor starters op te trekken, zodat het de moeite blijft om het risico te nemen. En er kan ook gewerkt worden aan het imago van starters. "In het onderwijs kunnen daar nog inspanningen voor gedaan worden", vindt Van Eetvelt, die vaststelt dat er bij de schoolgaande jeugd een afnemende appetijt is om een bedrijf te starten. (Belga)

"Het is dom van de vakbond om stemadvies te geven", vindt Van Eetvelt. "Wij zijn middenveldorganisaties. Het is niet onze rol om aan de mensen te zeggen voor wie ze moeten stemmen. Dat werkt meestal contraproductief." Verschillende topfiguren van de socialistische vakbond haalden de laatste tijd nadrukkelijk de banden met sp.a aan, of noemden een stem voor PVDA+ niet nuttig. Gevraagd naar de inspanningen die de Vlaamse en federale regering de laatste jaren hebben geleverd voor startende ondernemers, drukte Van Eetvelt zijn tevredenheid uit. "Zeker de Vlaamse regering heeft inspanningen gedaan voor starters, maar de federale regering ook", klinkt het. De Unizo-topman verwijst naar de financieringsondersteuning. De Vlaamse win-winlening, die kmo's helpt om makkelijker aan kapitaal te geraken, verdient volgens Van Eetvelt navolging in de andere gewesten. De volgende regeringen moeten wel nog inspanningen doen om het rendement voor starters op te trekken, zodat het de moeite blijft om het risico te nemen. En er kan ook gewerkt worden aan het imago van starters. "In het onderwijs kunnen daar nog inspanningen voor gedaan worden", vindt Van Eetvelt, die vaststelt dat er bij de schoolgaande jeugd een afnemende appetijt is om een bedrijf te starten. (Belga)