De gecorrigeerde omzet over de eerste negen maanden bedroeg 477,9 miljoen euro, tegenover 507,3 miljoen euro tijdens dezelfde periode in 2012, of een daling met 5,8 procent. Roularta Media Group zegt voorzichtig te blijven naar de toekomst toe. Verdere integraties en optimalisatie van de printbusiness worden uitgewerkt. Niettegenstaande de verbeterende vooruitzichten qua omzet, voorspelt Roularta Media Group een daling van de recurrente winst, te wijten aan de terugval van de jobadvertenties, de reclame in de medische bladen en de magazines, vooral in Frankrijk. "Het nettoresultaat eind 2013 zal negatief beïnvloed worden door het boeken van de uitspraak in eerste aanleg in het dossier Kempenland omtrent het stopzetten van een drukcontract uit 1999 (hierbij werd De Streekkrant-De Weekkrantgroep veroordeeld tot betaling van afgerond 8,2 miljoen euro; er werd slechts een voorziening van 1,2 miljoen euro aangelegd) en de kosten van de herstructureringen in Frankrijk (PSE)." Roularta zal beroep aantekenen tegen de uitspraak van de koophandelsrechtbank in Turnhout, "die niet in verhouding is met de omzetderving bij drukkerij Kempenland". (Belga)

De gecorrigeerde omzet over de eerste negen maanden bedroeg 477,9 miljoen euro, tegenover 507,3 miljoen euro tijdens dezelfde periode in 2012, of een daling met 5,8 procent. Roularta Media Group zegt voorzichtig te blijven naar de toekomst toe. Verdere integraties en optimalisatie van de printbusiness worden uitgewerkt. Niettegenstaande de verbeterende vooruitzichten qua omzet, voorspelt Roularta Media Group een daling van de recurrente winst, te wijten aan de terugval van de jobadvertenties, de reclame in de medische bladen en de magazines, vooral in Frankrijk. "Het nettoresultaat eind 2013 zal negatief beïnvloed worden door het boeken van de uitspraak in eerste aanleg in het dossier Kempenland omtrent het stopzetten van een drukcontract uit 1999 (hierbij werd De Streekkrant-De Weekkrantgroep veroordeeld tot betaling van afgerond 8,2 miljoen euro; er werd slechts een voorziening van 1,2 miljoen euro aangelegd) en de kosten van de herstructureringen in Frankrijk (PSE)." Roularta zal beroep aantekenen tegen de uitspraak van de koophandelsrechtbank in Turnhout, "die niet in verhouding is met de omzetderving bij drukkerij Kempenland". (Belga)