"Al jaren bouwt Vlaanderen schulden op door niet alle groenestroom- en WKK-certificatenkosten door te rekenen in de elektriciteitsfactuur. Dat lijkt gunstig voor de portemonnee van gezinnen en bedrijven, maar is niet verstandig", zeggen de Vlaamse sociale partners. "Zo schuiven we de kosten mét rente door naar de toekomst". De uitgestelde kosten zijn het gevolg van de overschotten aan certificaten enerzijds en de bevroren nettarieven anderzijds. Al jaren worden meer certificaten uitgereikt dan de elektriciteitsleveranciers moeten indienen. Daarnaast zijn de bevroren nettarieven te laag om de netbeheerders te vergoeden voor de kosten die ze moeten maken voor het opkopen van certificaten. Samen raamt de SERV-studiedienst de uitgestelde kosten eind 2013 op 1,2 miljard euro. Tegen eind 2015 zal dit bedrag oplopen tot 1,8 miljard euro als er niets gebeurt. Een snelle ingreep van de Vlaamse regering is ook nodig om te vermijden dat de betaling van de nog niet doorgerekende kosten zou samenvallen met andere kostenstijgingen. Zo zullen de certificatenkosten vanaf 2016 hoe dan ook fors stijgen. Dat komt omdat de hernieuwbare energiedoelstellingen tegen 2020 gerealiseerd moeten worden en omdat dit wellicht deels ingevuld zal worden door twee nieuwe biomassa-installaties die veel certificaten behoeven. Bovenop zullen de kosten van het federale offshore windbeleid sterk toenemen en komt de verlaagde BTW van 6% op de elektriciteitsfactuur ten einde. (Belga)

"Al jaren bouwt Vlaanderen schulden op door niet alle groenestroom- en WKK-certificatenkosten door te rekenen in de elektriciteitsfactuur. Dat lijkt gunstig voor de portemonnee van gezinnen en bedrijven, maar is niet verstandig", zeggen de Vlaamse sociale partners. "Zo schuiven we de kosten mét rente door naar de toekomst". De uitgestelde kosten zijn het gevolg van de overschotten aan certificaten enerzijds en de bevroren nettarieven anderzijds. Al jaren worden meer certificaten uitgereikt dan de elektriciteitsleveranciers moeten indienen. Daarnaast zijn de bevroren nettarieven te laag om de netbeheerders te vergoeden voor de kosten die ze moeten maken voor het opkopen van certificaten. Samen raamt de SERV-studiedienst de uitgestelde kosten eind 2013 op 1,2 miljard euro. Tegen eind 2015 zal dit bedrag oplopen tot 1,8 miljard euro als er niets gebeurt. Een snelle ingreep van de Vlaamse regering is ook nodig om te vermijden dat de betaling van de nog niet doorgerekende kosten zou samenvallen met andere kostenstijgingen. Zo zullen de certificatenkosten vanaf 2016 hoe dan ook fors stijgen. Dat komt omdat de hernieuwbare energiedoelstellingen tegen 2020 gerealiseerd moeten worden en omdat dit wellicht deels ingevuld zal worden door twee nieuwe biomassa-installaties die veel certificaten behoeven. Bovenop zullen de kosten van het federale offshore windbeleid sterk toenemen en komt de verlaagde BTW van 6% op de elektriciteitsfactuur ten einde. (Belga)