Onder impuls van de Europese Commissie werd eind 2011 een "Internet Sweep Day" georganiseerd, waarbij werd nagegaan of de websites die consumentenkredieten aanbieden zich aan de regelgeving houden. Van de 93 websites die in België werden onderzocht, bleken er toen slechts vier volledig in orde te zijn. Ondertussen zijn er verschillende acties ondernomen die hebben geleid tot een opvallende vooruitgang. Ondertussen zijn 82 van de 93 websites volledig in orde. Van de elf sites waarvoor dat niet het geval is, hebben sommige wel al een deel van de nodige aanpassingen doorgevoerd, luidt het. "De sites die nog niet in orde zijn, zullen we blijven opvolgen. Maar aangezien we snel vooruitgang boeken, hebben we er goede hoop op dat alles in orde zal komen", legt woordvoerster Chantal De Pauw van de FOD Economie uit. "Als er sites zijn die blijven volharden, kunnen we de zaak uiteindelijk overmaken aan het parket. Maar voorlopig is dat nog niet aan de orde", aldus De Pauw nog. Het niet of onvolledig vermelden van de debetrente en van het totaal terug te betalen bedrag, blijft een van de meest vastgestelde tekortkomingen. (ANA)

Onder impuls van de Europese Commissie werd eind 2011 een "Internet Sweep Day" georganiseerd, waarbij werd nagegaan of de websites die consumentenkredieten aanbieden zich aan de regelgeving houden. Van de 93 websites die in België werden onderzocht, bleken er toen slechts vier volledig in orde te zijn. Ondertussen zijn er verschillende acties ondernomen die hebben geleid tot een opvallende vooruitgang. Ondertussen zijn 82 van de 93 websites volledig in orde. Van de elf sites waarvoor dat niet het geval is, hebben sommige wel al een deel van de nodige aanpassingen doorgevoerd, luidt het. "De sites die nog niet in orde zijn, zullen we blijven opvolgen. Maar aangezien we snel vooruitgang boeken, hebben we er goede hoop op dat alles in orde zal komen", legt woordvoerster Chantal De Pauw van de FOD Economie uit. "Als er sites zijn die blijven volharden, kunnen we de zaak uiteindelijk overmaken aan het parket. Maar voorlopig is dat nog niet aan de orde", aldus De Pauw nog. Het niet of onvolledig vermelden van de debetrente en van het totaal terug te betalen bedrag, blijft een van de meest vastgestelde tekortkomingen. (ANA)