Bedrijven zijn zeer kwetsbaar voor brand tijdens bouw-, inrichtings-, renovatie- en herstellingswerken. Een klein incident kan soms zware gevolgen hebben. Zo is het niet ongebruikelijk om er de slijpschijf bij te halen wanneer een bout muurvast zit. Vaak staat men er dan niet bij stil dat zoiets gevaarlijk kan zijn, want de vonken kunnen wel tien meter ver springen en op brandbare producten zoals verpakkingsmaterialen terechtkomen.

"In de dagelijkse realiteit komen deze praktijken jammer genoeg nog veel te vaak voor", zucht Bart Bosman, Senior Underwriter Non-Life bij verzekeringsmaatschappij Vivium. "Hoe groot of hoe klein de werken ook zijn, als bedrijfsleider is het belangrijk dat u weet wie er wanneer werken uitvoert binnen de bedrijfsmuren. Om de risico's beter te beheersen, is het daarom interessant om voor alle werken een vuurvergunning te verplichten."

Bart Bosman

De vuurvergunning is een initiatief van ANPI, de Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding. Het gaat om een formulier waarbij de opdrachtgever de toelating geeft aan een interne operator of een extern bedrijf om te werken met open vuur, naakte vlam of hittepunt. Beide partijen vullen dit document samen in, voor aanvang van de werken. Op die manier weet de uitvoerder van de werken waaraan hij zich moet houden. Het ondertekenen van de vuurvergunning is allesbehalve vrijblijvend want ze brengt de aansprakelijkheid van de ondertekenaars met zich mee.

Naast de juridische waarde is de vuurvergunning belangrijk omdat ze een aantal te nemen preventieve maatregelen voor, tijdens en na de werken omvat. Zo is het niet voldoende om alleen de werkplek vrij te maken van brandbare producten, de perimeter moet veel ruimer zijn. Voorzie ook altijd een toezicht op deze werkplaats gedurende minstens twee uur na het beëindigen van de werkzaamheden.

Voorzie altijd toezicht op de werkplaats gedurende minstens twee uur na het beëindigen van de werkzaamheden.

"Dergelijke werken doe je daarom best in de voormiddag. Als er meteen na de werken een probleem is, dan zijn er nog altijd mensen aanwezig in het bedrijf die een mogelijke brand snel kunnen opmerken. Zorg er ook altijd voor dat er twee brandblusapparaten beschikbaar zijn. Het eerste toestel kunt u gebruiken om het vuur te blussen. Indien het niet lukt om zelf de vuurhaard onder controle te krijgen, dan kunt u het tweede toestel aanwenden om uzelf in veiligheid te brengen", besluit Bart Bosman.

Bedrijven zijn zeer kwetsbaar voor brand tijdens bouw-, inrichtings-, renovatie- en herstellingswerken. Een klein incident kan soms zware gevolgen hebben. Zo is het niet ongebruikelijk om er de slijpschijf bij te halen wanneer een bout muurvast zit. Vaak staat men er dan niet bij stil dat zoiets gevaarlijk kan zijn, want de vonken kunnen wel tien meter ver springen en op brandbare producten zoals verpakkingsmaterialen terechtkomen."In de dagelijkse realiteit komen deze praktijken jammer genoeg nog veel te vaak voor", zucht Bart Bosman, Senior Underwriter Non-Life bij verzekeringsmaatschappij Vivium. "Hoe groot of hoe klein de werken ook zijn, als bedrijfsleider is het belangrijk dat u weet wie er wanneer werken uitvoert binnen de bedrijfsmuren. Om de risico's beter te beheersen, is het daarom interessant om voor alle werken een vuurvergunning te verplichten."De vuurvergunning is een initiatief van ANPI, de Nationale Vereniging voor brand- en diefstalbestrijding. Het gaat om een formulier waarbij de opdrachtgever de toelating geeft aan een interne operator of een extern bedrijf om te werken met open vuur, naakte vlam of hittepunt. Beide partijen vullen dit document samen in, voor aanvang van de werken. Op die manier weet de uitvoerder van de werken waaraan hij zich moet houden. Het ondertekenen van de vuurvergunning is allesbehalve vrijblijvend want ze brengt de aansprakelijkheid van de ondertekenaars met zich mee.Naast de juridische waarde is de vuurvergunning belangrijk omdat ze een aantal te nemen preventieve maatregelen voor, tijdens en na de werken omvat. Zo is het niet voldoende om alleen de werkplek vrij te maken van brandbare producten, de perimeter moet veel ruimer zijn. Voorzie ook altijd een toezicht op deze werkplaats gedurende minstens twee uur na het beëindigen van de werkzaamheden. "Dergelijke werken doe je daarom best in de voormiddag. Als er meteen na de werken een probleem is, dan zijn er nog altijd mensen aanwezig in het bedrijf die een mogelijke brand snel kunnen opmerken. Zorg er ook altijd voor dat er twee brandblusapparaten beschikbaar zijn. Het eerste toestel kunt u gebruiken om het vuur te blussen. Indien het niet lukt om zelf de vuurhaard onder controle te krijgen, dan kunt u het tweede toestel aanwenden om uzelf in veiligheid te brengen", besluit Bart Bosman.