Aangezien het risico van obligaties gestegen is door de daling van de rentevoeten, is een spreiding van de portefeuille minder makkelijk geworden. Vanaf nu is niet langer de keuze van de activa beslissend om het risico van een portefeuille in te schatten, maar wel de combinatie van de diverse strategieën binnen de portefeuille. Zo is het perfect mogelijk dat de strategieën in een portefeuille elk apart redelijk riskant zijn, maar dat ze in combinatie een kleiner risico vormen. Omdat ze niet allemaal in dezelfde richting evolueren, in functie van de variaties van de financiële markten. In dat geval zegt men dat die strategieën 'gedecorreleerd' zijn.

Georgina Taylor, Product Director van het Multi-Asset-team van Invesco Ltd., BINH TRAN
Georgina Taylor, Product Director van het Multi-Asset-team van Invesco Ltd. © BINH TRAN

Totaalrisico aanzienlijk kleiner dan de optelsom

Om het risicogehalte van een portefeuille te bepalen, gebruiken professionals risicomodellen, zoals ook het Multi-Asset-team van Invesco Ltd. dat doet: "Om het risiconiveau van onze portefeuille te berekenen, gebruiken we specifieke modellen en systemen die de correlatie meten", zegt Georgina Taylor, Product Director. "We voeren ook stresstesten uit en onderzoeken verschillende scenario's, waarbij we ons afvragen wat de impact van deze of gene marktevolutie kan zijn." Die specifieke aanpak laat het fonds toe om het globale risico drastisch te verminderen: "Het globale risico van zo'n portefeuille, die rekening houdt met de correlatie van de strategieën en dus met diversificatie, is minstens twee derde kleiner dan de som van de risico's van elke aparte strategie." Anders gezegd: de diversificatie door de diverse strategieën laat toe om het risico van de portefeuille aanzienlijk te verminderen.

"We houden stresstesten en onderzoeken verschillende scenario's, waarbij we ons afvragen wat de impact van deze of gene marktevolutie kan zijn", Georgina Taylor, Product Director van het Multi-Asset-team van Invesco Ltd.

Voorbeeld: long/short

Bij deze aanpak zijn niet langer de activa belangrijk, maar wel de onderliggende strategieën en de manier waarop ze onderling functioneren. Bijvoorbeeld: als u meent dat in de Verenigde Staten de small caps ondergewaardeerd worden in vergelijking met de grote kapitalisaties, zou u bijvoorbeeld Amerikaanse small caps kunnen kopen (long' in het jargon) en grote kapitalisaties verkopen ('short'), via opties. Dat is wat men een long/short-strategie noemt. Op die manier combineert u twee riskante investeringen, die samen veel minder riskant zijn. Want of de markten nu stijgen of dalen: u zal verliezen aan één zijde, maar winst maken aan de andere. Maar in alle gevallen profiteert u van het verschil in prestaties tussen de kleine en grote kapitalisaties ... tenminste, als u het goed hebt ingeschat. U kan ook een strategie hanteren die inzet op de stijging van de euro in verhouding tot de dollar. Als de euro dan effectief stijgt, verliest u op uw long/short-strategie in de Verenigde Staten, maar wint u op uw deviezenstrategie, en omgekeerd. En dat alles vermindert het globale risico van uw portefeuille.

De informatie en uitspraken van Georgina Taylor dateren van augustus 2015 en kunnen zonder aankondiging gewijzigd worden.

Aangezien het risico van obligaties gestegen is door de daling van de rentevoeten, is een spreiding van de portefeuille minder makkelijk geworden. Vanaf nu is niet langer de keuze van de activa beslissend om het risico van een portefeuille in te schatten, maar wel de combinatie van de diverse strategieën binnen de portefeuille. Zo is het perfect mogelijk dat de strategieën in een portefeuille elk apart redelijk riskant zijn, maar dat ze in combinatie een kleiner risico vormen. Omdat ze niet allemaal in dezelfde richting evolueren, in functie van de variaties van de financiële markten. In dat geval zegt men dat die strategieën 'gedecorreleerd' zijn.Totaalrisico aanzienlijk kleiner dan de optelsom Om het risicogehalte van een portefeuille te bepalen, gebruiken professionals risicomodellen, zoals ook het Multi-Asset-team van Invesco Ltd. dat doet: "Om het risiconiveau van onze portefeuille te berekenen, gebruiken we specifieke modellen en systemen die de correlatie meten", zegt Georgina Taylor, Product Director. "We voeren ook stresstesten uit en onderzoeken verschillende scenario's, waarbij we ons afvragen wat de impact van deze of gene marktevolutie kan zijn." Die specifieke aanpak laat het fonds toe om het globale risico drastisch te verminderen: "Het globale risico van zo'n portefeuille, die rekening houdt met de correlatie van de strategieën en dus met diversificatie, is minstens twee derde kleiner dan de som van de risico's van elke aparte strategie." Anders gezegd: de diversificatie door de diverse strategieën laat toe om het risico van de portefeuille aanzienlijk te verminderen.Voorbeeld: long/shortBij deze aanpak zijn niet langer de activa belangrijk, maar wel de onderliggende strategieën en de manier waarop ze onderling functioneren. Bijvoorbeeld: als u meent dat in de Verenigde Staten de small caps ondergewaardeerd worden in vergelijking met de grote kapitalisaties, zou u bijvoorbeeld Amerikaanse small caps kunnen kopen (long' in het jargon) en grote kapitalisaties verkopen ('short'), via opties. Dat is wat men een long/short-strategie noemt. Op die manier combineert u twee riskante investeringen, die samen veel minder riskant zijn. Want of de markten nu stijgen of dalen: u zal verliezen aan één zijde, maar winst maken aan de andere. Maar in alle gevallen profiteert u van het verschil in prestaties tussen de kleine en grote kapitalisaties ... tenminste, als u het goed hebt ingeschat. U kan ook een strategie hanteren die inzet op de stijging van de euro in verhouding tot de dollar. Als de euro dan effectief stijgt, verliest u op uw long/short-strategie in de Verenigde Staten, maar wint u op uw deviezenstrategie, en omgekeerd. En dat alles vermindert het globale risico van uw portefeuille.De informatie en uitspraken van Georgina Taylor dateren van augustus 2015 en kunnen zonder aankondiging gewijzigd worden.