Laten we het eens hebben over dit vertrouwen, en dit in de context van de tsunami van digitalisering. Het wordt alsmaar moeilijker om een ijkpunt vast te leggen in deze volatiele, onzekere, complexe en ambigue wereld. Onze realiteit wordt meer en meer virtueel en onze identiteit meer en meer digitaal. Nieuwe bedrijfsmodellen en digitale technologie evolueren zo snel dat onze traditionele instellingen onvoldoende grip krijgen op deze digitale vrijstaat. De polarisering tussen opportuniteit en bedreiging is nog nooit zo hoog geweest.

Fujitsu publiceert jaarlijks een geactualiseerd visiedocument. Het overkoepelende thema dit jaar gaat nu net over dit vertrouwen en hoe het terug op te bouwen. Hoe investeren we in de juiste diensten en technologie zodat we de uitdagingen die de VN heeft vastgelegd in zijn 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen kunnen aangaan? Fujitsu besteedt jaarlijks ca. 3,9% van zijn omzet in O&O om hier antwoorden op te formuleren. Sta me toe enkele voorbeelden geven.

Artificiële Intelligentie (AI) is een vlag die vele ladingen dekt. AI ondersteunt, automatiseert en beslist. Maar begrijpen we ook hoe die beslissingen tot stand zijn gekomen? Fujitsu bouwt aan een transparante AI waardoor men kan volgen hoe het tot een beslissing is gekomen (meer info in dit persbericht). Vandaag zorgt één van onze samenwerkingen met een universitair hospitaal voor een snellere diagnose van kanker. Intelligente beeldherkenning kan dan weer snel de juiste doelen vinden in enorme datasets waardoor structurele fouten die vroeger manueel moesten worden opgespoord, nu automatisch worden geïdentificeerd.

Samenwerking met het Canadese 1Qbit levert een quantum geïnspireerde rekeneenheid die veel sneller dan traditionele systemen combinatorische problemen kan oplossen - denk maar aan de uitdagingen van multimodale routeplanning, order picking en financiële portfolio optimalisaties.

Blockchain creëert meer transparantie en vertrouwen door de traceerbaarheid te verhogen van bv. Medicatie of duurzaam gekapt hout.

Door het ter beschikking stellen van al deze technologie op verschillende cloudplatformen kunnen we snel sectorspecifieke oplossingen co-creëren met onze klanten en partners voor een veilige, duurzame en vooral betrouwbaardere wereld.

Wilt u meer te weten komen over de manier waarop Fujitsu co-creëert met zijn klanten? Contacteer ons via marketing.belux@ts.fujitsu.com of bezoek onze website.

Laten we het eens hebben over dit vertrouwen, en dit in de context van de tsunami van digitalisering. Het wordt alsmaar moeilijker om een ijkpunt vast te leggen in deze volatiele, onzekere, complexe en ambigue wereld. Onze realiteit wordt meer en meer virtueel en onze identiteit meer en meer digitaal. Nieuwe bedrijfsmodellen en digitale technologie evolueren zo snel dat onze traditionele instellingen onvoldoende grip krijgen op deze digitale vrijstaat. De polarisering tussen opportuniteit en bedreiging is nog nooit zo hoog geweest.Fujitsu publiceert jaarlijks een geactualiseerd visiedocument. Het overkoepelende thema dit jaar gaat nu net over dit vertrouwen en hoe het terug op te bouwen. Hoe investeren we in de juiste diensten en technologie zodat we de uitdagingen die de VN heeft vastgelegd in zijn 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen kunnen aangaan? Fujitsu besteedt jaarlijks ca. 3,9% van zijn omzet in O&O om hier antwoorden op te formuleren. Sta me toe enkele voorbeelden geven.Artificiële Intelligentie (AI) is een vlag die vele ladingen dekt. AI ondersteunt, automatiseert en beslist. Maar begrijpen we ook hoe die beslissingen tot stand zijn gekomen? Fujitsu bouwt aan een transparante AI waardoor men kan volgen hoe het tot een beslissing is gekomen (meer info in dit persbericht). Vandaag zorgt één van onze samenwerkingen met een universitair hospitaal voor een snellere diagnose van kanker. Intelligente beeldherkenning kan dan weer snel de juiste doelen vinden in enorme datasets waardoor structurele fouten die vroeger manueel moesten worden opgespoord, nu automatisch worden geïdentificeerd.Samenwerking met het Canadese 1Qbit levert een quantum geïnspireerde rekeneenheid die veel sneller dan traditionele systemen combinatorische problemen kan oplossen - denk maar aan de uitdagingen van multimodale routeplanning, order picking en financiële portfolio optimalisaties.Blockchain creëert meer transparantie en vertrouwen door de traceerbaarheid te verhogen van bv. Medicatie of duurzaam gekapt hout.Door het ter beschikking stellen van al deze technologie op verschillende cloudplatformen kunnen we snel sectorspecifieke oplossingen co-creëren met onze klanten en partners voor een veilige, duurzame en vooral betrouwbaardere wereld.Wilt u meer te weten komen over de manier waarop Fujitsu co-creëert met zijn klanten? Contacteer ons via marketing.belux@ts.fujitsu.com of bezoek onze website.