België is een exportland, met als belangrijkste afzetmarkt de Europese Unie. "Om in aanmerking te komen voor overheidsopdrachten of in het kader van B2B-contracten, zien we dat opdrachtgevers steeds vaker een borgtocht eisen", stelt Eckhard Horst, General Manager van Credendo - Guarantees & Speciality Risks. "Dat is een garantie dat alle wettelijke en contractuele verplichtingen zullen worden nagekomen, zoals het voltooien van een gebouw, het leveren van een machine of het voldoen aan douaneverplichtingen."

"Het is een handig instrument om risico's in te dekken", vult Annet de Grooth, Head of Surety Europe, aan. "Bij problemen zoeken we eerst samen met de klant naar een oplossing. Maar als een bedrijf failliet gaat tijdens de uitvoering van de opdracht, betalen wij een deel van de totale contractsom uit. Of we garanderen bijvoorbeeld de terugbetaling van een voorschot wanneer kapitaalgoederen niet geleverd kunnen worden."

Borgtochten

Eckhard Horst: "We merken dat opdrachtgevers kijken naar de kwaliteit van de borgtocht en zich afvragen of die wel is gesteld door een betrouwbare instelling. Credendo - Guarantees & Speciality Risks is met zijn netwerk van 10 kantoren in Europa en de rating 'A-' van Standard & Poor's een ideale partner."

Dat uitgebreide netwerk is een troef. "Zo kunnen we gemakkelijk bedrijven van dienst zijn die in meerdere landen actief zijn. Een lokale speler kan immers niet altijd borgtochten uitvaardigen in het buitenland", legt Annet de Grooth uit. "Onze risicoanalyse en het stellen van de borgtocht kan ook erg snel gaan. Voor een bestaande klant kan dat als het nodig is binnen een paar uur tijd."

Credendo investeert volop in de digitalisering van het proces. "Voor de Duitse markt is er al het Booster-platform, waar een borgtocht online geregeld kan worden. Tegen het einde van dit jaar zal het platform ook in België actief zijn", aldus Eckhard Horst en Annet de Grooth.

Indien u meer wil weten over borgtochten, klik hier.

België is een exportland, met als belangrijkste afzetmarkt de Europese Unie. "Om in aanmerking te komen voor overheidsopdrachten of in het kader van B2B-contracten, zien we dat opdrachtgevers steeds vaker een borgtocht eisen", stelt Eckhard Horst, General Manager van Credendo - Guarantees & Speciality Risks. "Dat is een garantie dat alle wettelijke en contractuele verplichtingen zullen worden nagekomen, zoals het voltooien van een gebouw, het leveren van een machine of het voldoen aan douaneverplichtingen.""Het is een handig instrument om risico's in te dekken", vult Annet de Grooth, Head of Surety Europe, aan. "Bij problemen zoeken we eerst samen met de klant naar een oplossing. Maar als een bedrijf failliet gaat tijdens de uitvoering van de opdracht, betalen wij een deel van de totale contractsom uit. Of we garanderen bijvoorbeeld de terugbetaling van een voorschot wanneer kapitaalgoederen niet geleverd kunnen worden."Eckhard Horst: "We merken dat opdrachtgevers kijken naar de kwaliteit van de borgtocht en zich afvragen of die wel is gesteld door een betrouwbare instelling. Credendo - Guarantees & Speciality Risks is met zijn netwerk van 10 kantoren in Europa en de rating 'A-' van Standard & Poor's een ideale partner."Dat uitgebreide netwerk is een troef. "Zo kunnen we gemakkelijk bedrijven van dienst zijn die in meerdere landen actief zijn. Een lokale speler kan immers niet altijd borgtochten uitvaardigen in het buitenland", legt Annet de Grooth uit. "Onze risicoanalyse en het stellen van de borgtocht kan ook erg snel gaan. Voor een bestaande klant kan dat als het nodig is binnen een paar uur tijd."Credendo investeert volop in de digitalisering van het proces. "Voor de Duitse markt is er al het Booster-platform, waar een borgtocht online geregeld kan worden. Tegen het einde van dit jaar zal het platform ook in België actief zijn", aldus Eckhard Horst en Annet de Grooth.