Door de evolutie naar smart buildings en smart cities is de nood aan nieuwe, intelligente technologieën hoog. Ook op het vlak van verlichting is er nog grote winst te boeken. Catherine Lootens: "Smart buildings en geconnecteerde verlichting gaan hand in hand. Er zijn belangrijke tendensen rond automatisering, visueel comfort, datacaptatie, het internet-of-things, ... Dat zijn allemaal zaken die een grote rol gaan spelen in onze gebouwen en infrastructuur. Klassieke verlichtingsbedrijven kunnen dat niet alleen realiseren en wij willen als cluster bijdragen om de nodige samenwerkingen tot stand te brengen."

Catherine Lootens, projectmanager van de KU Leuven, Technologiecampus Gent.

De cluster mikt dus enerzijds op productontwikkelaars en fabrikanten van armaturen en lampen, sensoren en lichtregelsystemen, maar ook op telecomoperatoren, specialisten in automatisering, dataverwerking en ontwikkelaars van IoT-componenten en -modules. "Die samenwerking is ook cruciaal omdat we zoeken naar energiezuiniger concepten maar ook en vooral naar meerwaarde voor facility managers, gebouwenbeheerders en gebruikers. Hoe beter men de verlichting kan afstemmen op het gebruik, hoe lager de totale kosten voor het gebouw en hoe hoger het comfort voor de gebruiker."

Led is een ideale bouwsteen voor intelligente verlichting.

Led-technologie is de basis

Het toevoegen van intelligentie aan verlichting is maar mogelijk dankzij de overgang naar led-technologie. "Led is de basis van alles. Het is een lichtbron met een hele lange levensduur, die makkelijk regelbaar is en zelfs de laatste jaren nog steeds efficiënter is geworden", vertelt Lootens. "Maar het is vooral het digitale aspect en het gemak waarmee je het kan koppelen aan bestaande netwerken, die ervoor zorgt dat het een ideale bouwsteen is voor intelligente verlichting. Led-verlichting gaat snel aan en uit en kan eenvoudig de lichtsterkte of kleurtemperatuur aanpassen. Dat biedt heel veel variabelen om de verlichting aan te passen in gepersonaliseerde concepten."

De nieuwe cluster Groen Licht Vlaanderen mikt met vernieuwende toepassingen op een aantal sectoren. Catherine Lootens: "In de zorgsector en bijvoorbeeld de woon- en zorgcentra denken we dat verlichting sterk kan bijdragen tot de levenskwaliteit van zieken en bewoners. Daarnaast zien we een groot potentieel in kantoorverlichting omdat we weten dat licht een belangrijke invloed kan hebben op de activiteitsgraad van mensen."

In de zorgsector kan de verlichting sterk bijdragen tot de levenskwaliteit van zieken en bewoners.

"En logistieke gebouwen kunnen we nog veel energie-efficiënter maken door het licht af te stemmen op de zones waar er activiteit is. De huidige regel- en aanwezigheidssystemen zijn niet altijd optimaal na oplevering en door latere wijzigingen in de gebruikscondities. Een betere captatie van de condities en interactie met gebruikers zal leiden tot een intelligentere sturing."

Meer doen met openbare verlichting

Bovendien opent nieuwe technologie ook mogelijkheden om verlichtingspunten in de openbare ruimte beter te benutten. "We kunnen op diverse manieren bijdragen aan smart cities. In heel wat steden zijn er al stappen gezet om klassieke verlichtingspunten nieuwe functies te geven. Er is een ruime verspreiding aan lichtarmaturen en door het toevoegen van intelligente technologieën kan zich een heel nieuwe wereld openen: extra sensoren die temperatuur, vochtigheid, lawaai of CO2-uitstoten meten, die verkeersdichtheid of andere data capteren en doorgeven. Er zijn op dat vlak nog vele mogelijkheden te ontginnen", besluit de projectmanager van Groen Licht Vlaanderen.

www.groenlichtvlaanderen.be

Door de evolutie naar smart buildings en smart cities is de nood aan nieuwe, intelligente technologieën hoog. Ook op het vlak van verlichting is er nog grote winst te boeken. Catherine Lootens: "Smart buildings en geconnecteerde verlichting gaan hand in hand. Er zijn belangrijke tendensen rond automatisering, visueel comfort, datacaptatie, het internet-of-things, ... Dat zijn allemaal zaken die een grote rol gaan spelen in onze gebouwen en infrastructuur. Klassieke verlichtingsbedrijven kunnen dat niet alleen realiseren en wij willen als cluster bijdragen om de nodige samenwerkingen tot stand te brengen."De cluster mikt dus enerzijds op productontwikkelaars en fabrikanten van armaturen en lampen, sensoren en lichtregelsystemen, maar ook op telecomoperatoren, specialisten in automatisering, dataverwerking en ontwikkelaars van IoT-componenten en -modules. "Die samenwerking is ook cruciaal omdat we zoeken naar energiezuiniger concepten maar ook en vooral naar meerwaarde voor facility managers, gebouwenbeheerders en gebruikers. Hoe beter men de verlichting kan afstemmen op het gebruik, hoe lager de totale kosten voor het gebouw en hoe hoger het comfort voor de gebruiker."Led-technologie is de basisHet toevoegen van intelligentie aan verlichting is maar mogelijk dankzij de overgang naar led-technologie. "Led is de basis van alles. Het is een lichtbron met een hele lange levensduur, die makkelijk regelbaar is en zelfs de laatste jaren nog steeds efficiënter is geworden", vertelt Lootens. "Maar het is vooral het digitale aspect en het gemak waarmee je het kan koppelen aan bestaande netwerken, die ervoor zorgt dat het een ideale bouwsteen is voor intelligente verlichting. Led-verlichting gaat snel aan en uit en kan eenvoudig de lichtsterkte of kleurtemperatuur aanpassen. Dat biedt heel veel variabelen om de verlichting aan te passen in gepersonaliseerde concepten."De nieuwe cluster Groen Licht Vlaanderen mikt met vernieuwende toepassingen op een aantal sectoren. Catherine Lootens: "In de zorgsector en bijvoorbeeld de woon- en zorgcentra denken we dat verlichting sterk kan bijdragen tot de levenskwaliteit van zieken en bewoners. Daarnaast zien we een groot potentieel in kantoorverlichting omdat we weten dat licht een belangrijke invloed kan hebben op de activiteitsgraad van mensen.""En logistieke gebouwen kunnen we nog veel energie-efficiënter maken door het licht af te stemmen op de zones waar er activiteit is. De huidige regel- en aanwezigheidssystemen zijn niet altijd optimaal na oplevering en door latere wijzigingen in de gebruikscondities. Een betere captatie van de condities en interactie met gebruikers zal leiden tot een intelligentere sturing."Meer doen met openbare verlichtingBovendien opent nieuwe technologie ook mogelijkheden om verlichtingspunten in de openbare ruimte beter te benutten. "We kunnen op diverse manieren bijdragen aan smart cities. In heel wat steden zijn er al stappen gezet om klassieke verlichtingspunten nieuwe functies te geven. Er is een ruime verspreiding aan lichtarmaturen en door het toevoegen van intelligente technologieën kan zich een heel nieuwe wereld openen: extra sensoren die temperatuur, vochtigheid, lawaai of CO2-uitstoten meten, die verkeersdichtheid of andere data capteren en doorgeven. Er zijn op dat vlak nog vele mogelijkheden te ontginnen", besluit de projectmanager van Groen Licht Vlaanderen.www.groenlichtvlaanderen.be