E-health, of de digitalisering van de gezondheidszorg, gaat snel. Denk maar aan heel concrete toepassingen als het elektronisch patiëntendossier - dat de papieren mappen vervangt in het ziekenhuis -, de digitale röntgenfoto's of systemen van telemonitoring, waarbij patiënten vanop afstand worden gevolgd en begeleid.

"Tot twee jaar geleden was er hier in het beleid nauwelijks aandacht voor. Maar sindsdien is er een roadmap ontwikkeld die aangeeft wat België wil gaan realiseren. Eindelijk is er dus bij de overheid het besef dat de digitale wereld klaar is om een grote rol te spelen in de gezondheidszorg van de toekomst", vertelt Koen Kas.

Koen Kas, professor en auteur van het boek 'Nooit meer ziek'.

De professor en auteur van het boek 'Nooit meer ziek' is al jarenlang een vurig pleitbezorger van e-health. "Naast de roadmap is er nu bijvoorbeeld ook een website van de federale overheid gewijd aan e-health. Het is nog niet het meest functionele platform, maar op zijn minst is van overheidswege de stap gezet om hierrond te sensibiliseren."

Eindeloze mogelijkheden

Daarnaast maakt ook mobile health opgang. "Mobile health bundelt alles wat je kan doen met wearables en apps, in combinatie met de bestaande systemen. Je krijgt een interactie tussen jezelf als gezond persoon of patiënt en alle mogelijke actoren in het gezondheidszorgsysteem: huisarts, ziekenhuis, thuiszorg, gezondheidscoach, enzovoort... Digitaal communiceren, permanent gegevens uitwisselen, data analytics en voorspellende analyses,... De mogelijkheden lijken eindeloos."

In de VS kan een arts gemakkelijk een appje voorschrijven. Daar moeten wij ook naartoe!

België kan op dat vlak een rol van betekenis spelen, daar is Koen Kas van overtuigd: "Een tijdje geleden was ik de organisator van de eerste Belgische hackathon om mobile health-toepassingen te ontwikkelen. Tijdens dat event brachten we patiënten, ziekenhuizen, onderzoekers en web developers samen om prototypes te bedenken van digitale en mobiele toepassingen rond gezondheid en gezondheidszorg. Er waren zo'n 100 mensen aanwezig, die samen 12 ideeën hebben uitgewerkt. Intussen evolueren er 5 daarvan naar een concreet product of toepassing."

Pilootprojecten minister De Block

Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block blijft niet achter, ze heeft een budget van 3,2 miljoen euro vrijgemaakt voor pilootprojecten met gezondheidsapps en mobiele toestellen: "Digitale toepassingen zoals gezondheidsapps willen patiënten mee aan het stuur plaatsen van hun eigen gezondheid, als copiloot. Via pilootprojecten zullen we nagaan hoe hun veiligheid en privacy optimaal gegarandeerd kunnen worden."

© Getty Images/iStockphoto

"Dergelijke projecten zijn positief. Maar de realiteit is natuurlijk wel dat we vandaag nog geen enkele goedgekeurde app hebben, laat staan dat er een regeling is voor terugbetaling", merkt Koen Kas op. "We hebben hiervoor dringend een kader nodig. Ik kijk naar de VS, waar de federal Food and Drug Administration (FDA) al meer dan 2 jaar geleden beslist heeft om een app voor diabetespatiënten te erkennen en terug te betalen. De app motiveert een patiënt om zijn bloedwaarden te controleren en de juiste medicatie te gebruiken. En dus kan een arts daar met gemak een appje voorschrijven. Dat is waar ook wij naartoe moeten!"

"We willen patiënten mee aan het stuur plaatsen van hun eigen gezondheid, als copiloot."

Eigenlijk kent België een soort van remmende voorsprong als het gaat om mobile health. "Wij hebben een goed systeem voor gezondheidszorg, waarbij de overheid een groot deel van de kosten op zich neemt. In de VS heb je dat niet en daar zien we dat de privéverzekeraars veel meer aandacht besteden aan preventie en nieuwe projecten. Net om de kosten van gezondheidszorg op lange termijn te drukken", aldus de prof.

Toch is Koen Kas hoopvol: "Ik denk dat het kantelmoment gekomen is. Zowel de minister als het RIZIV zien waar we naartoe moeten en neemt initiatieven in die richting. Ik hoop dat we er volgend jaar al toe komen om de eerste terugbetalingen te regelen voor mobile health-toepassingen, die de zorg voor chronische patiënten verbeteren of gezondheidspreventie stimuleren. Zo kunnen we echt voor een doorbraak van mobile health zorgen."

E-health, of de digitalisering van de gezondheidszorg, gaat snel. Denk maar aan heel concrete toepassingen als het elektronisch patiëntendossier - dat de papieren mappen vervangt in het ziekenhuis -, de digitale röntgenfoto's of systemen van telemonitoring, waarbij patiënten vanop afstand worden gevolgd en begeleid."Tot twee jaar geleden was er hier in het beleid nauwelijks aandacht voor. Maar sindsdien is er een roadmap ontwikkeld die aangeeft wat België wil gaan realiseren. Eindelijk is er dus bij de overheid het besef dat de digitale wereld klaar is om een grote rol te spelen in de gezondheidszorg van de toekomst", vertelt Koen Kas.De professor en auteur van het boek 'Nooit meer ziek' is al jarenlang een vurig pleitbezorger van e-health. "Naast de roadmap is er nu bijvoorbeeld ook een website van de federale overheid gewijd aan e-health. Het is nog niet het meest functionele platform, maar op zijn minst is van overheidswege de stap gezet om hierrond te sensibiliseren."Eindeloze mogelijkhedenDaarnaast maakt ook mobile health opgang. "Mobile health bundelt alles wat je kan doen met wearables en apps, in combinatie met de bestaande systemen. Je krijgt een interactie tussen jezelf als gezond persoon of patiënt en alle mogelijke actoren in het gezondheidszorgsysteem: huisarts, ziekenhuis, thuiszorg, gezondheidscoach, enzovoort... Digitaal communiceren, permanent gegevens uitwisselen, data analytics en voorspellende analyses,... De mogelijkheden lijken eindeloos."België kan op dat vlak een rol van betekenis spelen, daar is Koen Kas van overtuigd: "Een tijdje geleden was ik de organisator van de eerste Belgische hackathon om mobile health-toepassingen te ontwikkelen. Tijdens dat event brachten we patiënten, ziekenhuizen, onderzoekers en web developers samen om prototypes te bedenken van digitale en mobiele toepassingen rond gezondheid en gezondheidszorg. Er waren zo'n 100 mensen aanwezig, die samen 12 ideeën hebben uitgewerkt. Intussen evolueren er 5 daarvan naar een concreet product of toepassing."Pilootprojecten minister De BlockOok minister van Volksgezondheid Maggie De Block blijft niet achter, ze heeft een budget van 3,2 miljoen euro vrijgemaakt voor pilootprojecten met gezondheidsapps en mobiele toestellen: "Digitale toepassingen zoals gezondheidsapps willen patiënten mee aan het stuur plaatsen van hun eigen gezondheid, als copiloot. Via pilootprojecten zullen we nagaan hoe hun veiligheid en privacy optimaal gegarandeerd kunnen worden.""Dergelijke projecten zijn positief. Maar de realiteit is natuurlijk wel dat we vandaag nog geen enkele goedgekeurde app hebben, laat staan dat er een regeling is voor terugbetaling", merkt Koen Kas op. "We hebben hiervoor dringend een kader nodig. Ik kijk naar de VS, waar de federal Food and Drug Administration (FDA) al meer dan 2 jaar geleden beslist heeft om een app voor diabetespatiënten te erkennen en terug te betalen. De app motiveert een patiënt om zijn bloedwaarden te controleren en de juiste medicatie te gebruiken. En dus kan een arts daar met gemak een appje voorschrijven. Dat is waar ook wij naartoe moeten!"Eigenlijk kent België een soort van remmende voorsprong als het gaat om mobile health. "Wij hebben een goed systeem voor gezondheidszorg, waarbij de overheid een groot deel van de kosten op zich neemt. In de VS heb je dat niet en daar zien we dat de privéverzekeraars veel meer aandacht besteden aan preventie en nieuwe projecten. Net om de kosten van gezondheidszorg op lange termijn te drukken", aldus de prof.Toch is Koen Kas hoopvol: "Ik denk dat het kantelmoment gekomen is. Zowel de minister als het RIZIV zien waar we naartoe moeten en neemt initiatieven in die richting. Ik hoop dat we er volgend jaar al toe komen om de eerste terugbetalingen te regelen voor mobile health-toepassingen, die de zorg voor chronische patiënten verbeteren of gezondheidspreventie stimuleren. Zo kunnen we echt voor een doorbraak van mobile health zorgen."