Het Belgische bedrijf DEME begon ooit als baggerbedrijf, maar nu omspant zijn activiteitenportfolio ook landwinning, waterhuishouding, diensten voor de offshore-energie-industrie, enz. Tijdens zijn ontwikkeling, inhoudelijk en geografisch, rekent het bedrijf op Credendo als kredietverzekeraar. Dat zegt CEO Alain Bernard.

Ondernemingen lopen best wel risico's als ze exporteren naar landen met een hoge schuldgraad bij de overheid of de bedrijfswereld. Onder meer in het Midden-Oosten en Sub-Sahara-Afrika neemt de overheidsschuld jaar na jaar toe. En in China is de bedrijfsschuld dan weer bijzonder hoog.

Exporteren naar verre bestemmingen vergt flink wat voorbereiding. Bijvoorbeeld om zich vertrouwd te maken met de lokale economische, financiële en culturele gebruiken. Maar ondanks de beste voorbereiding blijven er toch nog commerciële en geopolitieke risico's bestaan.

Dat is de hamvraag op de derde editie van het Credendo Trade Forum op 7 december 2017 in Brussel. Een vooruitblik met Louise Van Cauwenbergh, Country & Sector Risk Analyst bij Credendo.

Het is tien jaar geleden dat de financiële en economische crisissen uitbraken. De economie trekt in vele regio's weer aan, maar er blijven risico's. Denk aan de hoge schuldengraad van overheden en bedrijven of geopolitieke hindernissen en de lage grondstoffenprijzen. Tegelijk verschuiven multilaterale akkoorden naar bilaterale afspraken, een uiting van groeiende afkeer van globalisering.

De beste economische conjunctuur is merkbaar in de VS en Europa, maar de groei blijft gematigd. In China neemt de groei sneller toe dan aangekondigd. Bovendien is er een zekere heropleving van de grondstofprijzen. Het gaat dus helemaal niet slecht, maar toch steekt protectionisme de kop op. Onder meer, maar niet alleen, in de VS.

Petersime produceert, levert en installeert wereldwijd machines voor het uitbroeden van eieren. Ook in Latijns-Amerika, waar het volop scoort door zijn machines samen met een leverancierskrediet van Credendo aan te bieden. Francis De Bruyne, Trade Finance & Credit Manager bij Petersime, licht toe.