BNP Paribas Fortis heeft Impact Together in het leven geroepen om haar filantropisch engagement gelinkt aan verantwoorde beleggingen maximaal uit te bouwen. De ambitie is duidelijk: Belgische organisaties die meewerken aan een duurzame toekomst een structurele boost geven.

"We voelden ons meteen aangesproken door het bedrijfsgerichte karakter van venture philantropy."

Stéphane Vermeire, General Manager Private Banking & Wealth Management bij BNP Paribas Fortis

Welke begeleiding voor welke organisatie

"We voelden ons meteen aangesproken door het bedrijfsgerichte karakter van venture philantropy", aldus Stéphane Vermeire, General Manager Private Banking & Wealth Management bij BNP Paribas Fortis. "Dankzij het succes van onze verantwoorde investeringsformules kunnen we jaarlijks een twintigtal sociale en ecologische organisaties ondersteunen. Dat betekent concreet dat ze:

· over een langere periode advies krijgen van deskundigen

· worden gemonitord a.d.h.v. verantwoorde sleutelindicatoren en gezamenlijke doelstellingen

· tot maximaal 80.000 euro financiële steun ontvangen verspreid over drie jaar, onder meer om strategische consultancy te bekostigen

· op bijkomende niet-financiële ondersteuning mogen rekenen

· van extra zichtbaarheid genieten indien ze verkozen worden als favoriete project door de klanten van BNP Paribas Fortis

Projectoproep

De selectieprocedure start met een projectoproep die nu openstaat voor kandidaatstellingen voor 2023. "Tot 9 november 2022 kunt u uw sociale of ecologische organisatie aanmelden op de website van de Koning Boudewijnstichting", licht Stéphane Vermeire toe. "Daarna volgt een grondige screening van alle organisaties en verenigingen door een onafhankelijk comité. Het comité is pluralistisch samengesteld en bestaat uit vrijwilligers die op basis van hun ervaring en professionele kennis werden benaderd. De selectieprocedure verloopt in verschillende fasen en biedt alle organisaties de kans om hun project toe te lichten en de experts te spreken."

Klik hier voor meer info

BNP Paribas Fortis heeft Impact Together in het leven geroepen om haar filantropisch engagement gelinkt aan verantwoorde beleggingen maximaal uit te bouwen. De ambitie is duidelijk: Belgische organisaties die meewerken aan een duurzame toekomst een structurele boost geven."We voelden ons meteen aangesproken door het bedrijfsgerichte karakter van venture philantropy", aldus Stéphane Vermeire, General Manager Private Banking & Wealth Management bij BNP Paribas Fortis. "Dankzij het succes van onze verantwoorde investeringsformules kunnen we jaarlijks een twintigtal sociale en ecologische organisaties ondersteunen. Dat betekent concreet dat ze:· over een langere periode advies krijgen van deskundigen· worden gemonitord a.d.h.v. verantwoorde sleutelindicatoren en gezamenlijke doelstellingen· tot maximaal 80.000 euro financiële steun ontvangen verspreid over drie jaar, onder meer om strategische consultancy te bekostigen· op bijkomende niet-financiële ondersteuning mogen rekenen· van extra zichtbaarheid genieten indien ze verkozen worden als favoriete project door de klanten van BNP Paribas FortisDe selectieprocedure start met een projectoproep die nu openstaat voor kandidaatstellingen voor 2023. "Tot 9 november 2022 kunt u uw sociale of ecologische organisatie aanmelden op de website van de Koning Boudewijnstichting", licht Stéphane Vermeire toe. "Daarna volgt een grondige screening van alle organisaties en verenigingen door een onafhankelijk comité. Het comité is pluralistisch samengesteld en bestaat uit vrijwilligers die op basis van hun ervaring en professionele kennis werden benaderd. De selectieprocedure verloopt in verschillende fasen en biedt alle organisaties de kans om hun project toe te lichten en de experts te spreken."Klik hier voor meer info