Om te kunnen genieten van een rustige oude dag rekent een zelfstandige maar beter niet te veel op het wettelijk pensioen. Dat bedraagt voor een zelfstandige gemiddeld maar 857 euro. Door zelf te sparen voor een aanvullend pensioen kan hij op een fiscaalvriendelijke manier wat extra aan de kant zetten. Binnenkort krijgt hij daarvoor zelfs een extra optie want zonet maakte de federale regering een einde aan een jarenlange discriminatie. Vanaf begin 2018 kunnen ook de zelfstandigen zonder vennootschap sparen in een nieuw pensioenstelsel: de Pensioenovereenkomst Zelfstandigen (POZ).

Ten opzichte van de buurlanden zijn de wettelijke pensioenen in België heel laag. Wie na zijn professionele carrière dezelfde levensstandaard wenst te behouden, doet er goed aan om zelf te sparen voor zijn oude dag.

De officiële cijfers zijn nog steeds hard: een zelfstandige die gezinshoofd is, moet met een inkomensuitkering van 1.460,42 euro bruto per maand rondkomen wanneer hij door een ongeval of ziekte niet kan werken. Dit is voor de meeste zelfstandigen onvoldoende om financieel te overleven.

Als u als zaakvoerder door ziekte of ongeval voor langere tijd buiten strijd bent, kan de continuïteit van uw bedrijf in het gedrang komen. Door een omzetverzekering af te sluiten, stelt u de bedrijfsomzet veilig gedurende de periode van uw ziekte of ongeval.