Een nieuwe economische orde waarin Azië zal overheersen

Azië is de afgelopen twee decennia een aanjager van de wereldwijde economische groei geworden. Zijn demografische ontwikkeling en de digitalisering hebben die expansie sterk beïnvloed. Het continent evolueert immers van een markt die werd gekenmerkt door goedkope arbeid en export naar een duurzamer en groeimodel dat inzet op toegevoegde waarde. In 2020 heeft de aanpak van de Covid-19-crisis de economische veerkracht van het land nog meer kracht bijgezet. De pandemie heeft immers de kaarten herschikt en heeft deze evolutie, die al aan de gang was, verder versterkt. Daarom verwachten wij een nieuwe economische orde, waarin Azië een overheersende rol zal spelen.

Volgens sommige prognoses* zullen China, India, Japan en Indonesië tegen 2024 vier van de vijf grootste economieën uitmaken. Logischerwijs staat het Middenrijk daarbij op kop. Een van de redenen voor deze sterke opmars is dat de Aziatische landen een jonge en groeiende bevolking hebben, met stijgende inkomens waardoor meer en meer mensen tot de middenklasse kunnen toetreden. Dat wijst erop dat de hele regio de komende jaren een sterke economische groei zal neerzetten, onder impuls van een toenemende consumptie van goederen en diensten. En niet zonder reden, want de uitgaven van de Aziatische middenklasse zullen tegen 2030 naar verwachting oplopen tot 35 biljoen dollar.

Innovatie, een belangrijke motor voor groei

Bovendien hebben de Aziatische overheden de afgelopen jaren sterk ingezet op het openstellen van hun economieën en financiële markten voor internationale beleggers. Ze beseffen ook dat het noodzakelijk is om een aantal binnenlandse structuren die de activiteit ondersteunen, nieuw leven in te blazen. In China bijvoorbeeld zijn programma's als "Made in China 2025" of "Belt and Road" erop gericht om de waardeketens klaar te stomen voor de sectoren van de toekomst. De regering heeft haar visie uiteengezet om van China een hoogwaardige producent en wereldleider te maken op domeinen zoals artificiële intelligentie, robotica, informatietechnologie en schone energie.

Het is een feit dat innovatieve technologieën en digitalisering in Azië sterk in de lift zitten, deels dankzij de jongere demografie in de regio. Uiteindelijk geeft innovatie de groei in talrijke sectoren een boost, gaande van de kleinhandel en het bankwezen en de verwerkende nijverheid tot de transportsector. Dat is een belangrijke drijvende kracht achter de economische dynamiek van de regio: de afgelopen twintig jaar heeft technologische innovatie naar schatting gezorgd voor bijna één derde van de Aziatische groei per hoofd van de bevolking.

Betere governance in Aziatische ondernemingen

Tegelijkertijd beginnen een aantal snelgroeiende Aziatische bedrijven met sterkere en stabielere balansen hun minderheidsaandeelhouders ook beter te belonen (in de vorm van dividenden, enz.).

In de afgelopen jaren zijn de dividenden in Azië sterker gegroeid dan in andere regio's, en dit wordt doorgaans ondersteund door een evoluerend regelgevend klimaat dat betere corporate governance in de hand werkt. In Korea bijvoorbeeld worden ondernemingen fiscaal gepenaliseerd als ze te veel liquide middelen oppotten, terwijl ze incentives krijgen indien deze liquide middelen voor de aandeelhouders worden aangewend.

Aziatische bedrijven zijn echter nog steeds ondervertegenwoordigd in de wereldwijde beursindexen. Op die manier blijven buitenlandse beleggers systematisch onderwogen in deze aandelen. Het tij lijkt nu echter te keren.

ESG-uitdagingen bovenaan de agenda Azië

We zien dus dat Aziatische bedrijven hun governance willen verbeteren, maar we zien ook vooruitgang op het gebied van milieu- en sociale kwesties - domeinen waarop Aziatische ondernemingen van oudsher zijn achtergebleven bij hun Europese tegenhangers, en waarop zij vaak niet genoeg communiceren over wat ze nu precies doen. Het tij is echter aan het keren, want wij verwachten dat de belangstelling voor duurzame ontwikkelingsuitdagingen zal toenemen, omdat de jongere generaties hier meer belang aan hechten. Er stroomt ook meer internationaal geld naartoe. Bovendien voeren steeds meer Aziatische landen nieuwe, strengere regels in, waardoor bedrijven transparanter worden op het vlak van duurzaamheidskwesties. Hoewel Azië op het vlak van duurzame ontwikkelingsuitdagingen nog een hele weg af te leggen heeft, zijn de potentiële positieve gevolgen en de ruimte voor verbetering voor ondernemingen op dit gebied immens voor beleggers.

* Bronnen : World, IMF, Statista, Juli 2020

Lees er hier meer over.

Risico-informatie

  • Dit document is uitsluitend bedoeld voor beleggingsprofessionals; particuliere beleggers mogen zich er niet op te baseren.
  • De waarde van beleggingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten kunnen fluctueren, en u/de cliënt loopt het risico het belegde bedrag niet terug te krijgen.
  • Beleggers dienen er nota van te nemen dat ingenomen standpunten mogelijk niet langer actueel zijn en dat er mogelijk reeds naar gehandeld is.
  • Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Erträge.
  • Beleggingen in het buitenland worden beïnvloed door wijzigingen in wisselkoersen.
  • Beleggingen in opkomende markten kunnen volatieler zijn dan die in meer ontwikkelde markten.
  • De focus van de Beleggingsbeheerder op effecten van emittenten die duurzame kenmerken vertonen, kan een gunstige of ongunstige invloed hebben op de beleggingsresultaten van het fonds in vergelijking met vergelijkbare fondsen zonder dergelijke focus. De duurzame kenmerken van effecten kunnen in de loop van de tijd veranderen.

Belangrijke informatie

Deze informatie mag niet worden gekopieerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. Fidelity verstrekt uitsluitend informatie over haar eigen producten en diensten en geeft geen beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden, tenzij anderszins specifiek vermeld door een naar behoren gereglementeerde firma in formele communicatie met de klant.

Fidelity International verwijst naar de groep van bedrijven die deel uitmaken van de wereldwijde beleggingsbeheerorganisatie die informatie biedt over producten en diensten in bepaalde rechtsgebieden buiten Noord-Amerika. Deze publicatie is niet bestemd voor inwoners van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in rechtsgebieden waar de betreffende fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is.

Tenzij anders aangegeven, worden alle producten aangeboden door Fidelity International en zijn alle hier gegeven meningen en visies afkomstig van Fidelity. Fidelity, Fidelity International, het Fidelity International logo en het F symbol zijn geregistreerde handelsmerken van FIL Limited.

Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A., goedgekeurd en gereguleerd in Luxemburg door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Wij raden u aan uitgebreide informatie aan te vragen alvorens te besluiten tot enige belegging. Beleggingen dienen te geschieden op basis van het op dit moment geldige prospectus/ Document met essentiële informatie en het goedgekeurde jaarverslag, die kosteloos en frans en Nederlands bestemd voor Belgische beleggers samen met het laatste jaarverslag en halfjaarverslag bij ons Europese Service Centre in Luxemburg bij onze verdelers de lijst is beschikbaar op onze website https://www.fidelity.be en bij CACEIS Belgium S.A. (Hevenlaan 86C, b320, 1000 in Brussel).

21BE0503 / CEM21CE0151

Azië is de afgelopen twee decennia een aanjager van de wereldwijde economische groei geworden. Zijn demografische ontwikkeling en de digitalisering hebben die expansie sterk beïnvloed. Het continent evolueert immers van een markt die werd gekenmerkt door goedkope arbeid en export naar een duurzamer en groeimodel dat inzet op toegevoegde waarde. In 2020 heeft de aanpak van de Covid-19-crisis de economische veerkracht van het land nog meer kracht bijgezet. De pandemie heeft immers de kaarten herschikt en heeft deze evolutie, die al aan de gang was, verder versterkt. Daarom verwachten wij een nieuwe economische orde, waarin Azië een overheersende rol zal spelen. Volgens sommige prognoses* zullen China, India, Japan en Indonesië tegen 2024 vier van de vijf grootste economieën uitmaken. Logischerwijs staat het Middenrijk daarbij op kop. Een van de redenen voor deze sterke opmars is dat de Aziatische landen een jonge en groeiende bevolking hebben, met stijgende inkomens waardoor meer en meer mensen tot de middenklasse kunnen toetreden. Dat wijst erop dat de hele regio de komende jaren een sterke economische groei zal neerzetten, onder impuls van een toenemende consumptie van goederen en diensten. En niet zonder reden, want de uitgaven van de Aziatische middenklasse zullen tegen 2030 naar verwachting oplopen tot 35 biljoen dollar.Bovendien hebben de Aziatische overheden de afgelopen jaren sterk ingezet op het openstellen van hun economieën en financiële markten voor internationale beleggers. Ze beseffen ook dat het noodzakelijk is om een aantal binnenlandse structuren die de activiteit ondersteunen, nieuw leven in te blazen. In China bijvoorbeeld zijn programma's als "Made in China 2025" of "Belt and Road" erop gericht om de waardeketens klaar te stomen voor de sectoren van de toekomst. De regering heeft haar visie uiteengezet om van China een hoogwaardige producent en wereldleider te maken op domeinen zoals artificiële intelligentie, robotica, informatietechnologie en schone energie.Het is een feit dat innovatieve technologieën en digitalisering in Azië sterk in de lift zitten, deels dankzij de jongere demografie in de regio. Uiteindelijk geeft innovatie de groei in talrijke sectoren een boost, gaande van de kleinhandel en het bankwezen en de verwerkende nijverheid tot de transportsector. Dat is een belangrijke drijvende kracht achter de economische dynamiek van de regio: de afgelopen twintig jaar heeft technologische innovatie naar schatting gezorgd voor bijna één derde van de Aziatische groei per hoofd van de bevolking.Tegelijkertijd beginnen een aantal snelgroeiende Aziatische bedrijven met sterkere en stabielere balansen hun minderheidsaandeelhouders ook beter te belonen (in de vorm van dividenden, enz.). In de afgelopen jaren zijn de dividenden in Azië sterker gegroeid dan in andere regio's, en dit wordt doorgaans ondersteund door een evoluerend regelgevend klimaat dat betere corporate governance in de hand werkt. In Korea bijvoorbeeld worden ondernemingen fiscaal gepenaliseerd als ze te veel liquide middelen oppotten, terwijl ze incentives krijgen indien deze liquide middelen voor de aandeelhouders worden aangewend.Aziatische bedrijven zijn echter nog steeds ondervertegenwoordigd in de wereldwijde beursindexen. Op die manier blijven buitenlandse beleggers systematisch onderwogen in deze aandelen. Het tij lijkt nu echter te keren.We zien dus dat Aziatische bedrijven hun governance willen verbeteren, maar we zien ook vooruitgang op het gebied van milieu- en sociale kwesties - domeinen waarop Aziatische ondernemingen van oudsher zijn achtergebleven bij hun Europese tegenhangers, en waarop zij vaak niet genoeg communiceren over wat ze nu precies doen. Het tij is echter aan het keren, want wij verwachten dat de belangstelling voor duurzame ontwikkelingsuitdagingen zal toenemen, omdat de jongere generaties hier meer belang aan hechten. Er stroomt ook meer internationaal geld naartoe. Bovendien voeren steeds meer Aziatische landen nieuwe, strengere regels in, waardoor bedrijven transparanter worden op het vlak van duurzaamheidskwesties. Hoewel Azië op het vlak van duurzame ontwikkelingsuitdagingen nog een hele weg af te leggen heeft, zijn de potentiële positieve gevolgen en de ruimte voor verbetering voor ondernemingen op dit gebied immens voor beleggers. * Bronnen : World, IMF, Statista, Juli 2020Lees er hier meer over.