Zo betekent "Fiber for Belgium" niet enkel sneller video's streamen thuis, maar ook een injectie van drie miljard euro in de Belgische economie, net wanneer we een economische crisis ingaan door COVID-19. "Het programma kondigden we voor het eerst aan eind 2016", begint Laurent De Meutter, Director Network Stakeholder Management bij Proximus. "Maar dit jaar versnellen we het programma. We investeren drie miljard euro om fiber fysisch tot in de woning of het bedrijf te brengen, waar het tot nu toe tot aan de straatkast ging. Dit is één van de grootste investeringsprojecten die vandaag gaande is in België, en het is onze ambitie om, samen met partners 70% van de woningen en bedrijven uit te rusten met fiber tegen 2028."

Werken in de cloud

Dat is één van de belangrijkste investeringen die Proximus ooit deed. Maar voor De Meutter is het een logische stap. "De noden van bedrijven en families op het gebied van connectiviteit evolueren alsmaar sneller", stelt hij. "De recente lockdown toonde dat een datanetwerk niet alleen business kritisch is, maar ook mission critical werd. Het was vaak de enige manier om contact te houden met familieleden, vrienden en om vanop afstand verder te werken. Jaar-na-jaar neemt de nood aan bandbreedte trouwens toe met 50%, daarom moet fiber tot in de woonkamer komen. En dit is niet zomaar het netwerk van morgen, dit is een netwerk dat we aanleggen voor de komende veertig jaar."

Daarnaast ondersteunen de hoge internetsnelheden ook nieuwe technologische toepassingen. "Bedrijven kunnen met dit netwerk veel meer vanop afstand werken en hun toepassingen in de cloud plaatsen", stelt De Meutter. "En voor families betekent dit een hogere kwaliteit van beelden, denk maar aan 4K en 8K televisie, en een verbeterde gaming ervaring. We gaan ook naar een connected home, waarbij heel wat toestellen in het huis verbonden zijn met het internet. Al die zaken vragen meer en meer bandbreedte."

Titanenwerk

Hoewel er vandaag al meer dan 346.000 huizen en bedrijven aangesloten zijn, moet het team van Proximus nog heel wat werk verrichten. "Het is een titanenwerk", stelt De Meutter. "We moeten fysisch binnengaan in ieder huis, ieder appartement en ieder bedrijf. De koperkabel kennen we al vijftig jaar, maar daarnaast leggen we nu een glasvezel. Waar mogelijk, vaak in het centrum van steden, plaatsen we die kabel discreet op de gevel. Maar waar dat niet mogelijk blijkt moeten we ondergronds werken, en dus de voetpaden openbreken."

Laurent De Meutter

Met het investeringsplan zorgt Proximus ook voor een injectie in de lokale economie. "Het vertaalt zich naar Belgische jobs", stelt De Meutter. "Mensen dus die kabels trekken en voetpaden openmaken. Door deze investering in de uitrol van ons fibernetwerk gaan we in de komende jaren enorme werkgelegenheid in België creëren. Zeker in crisistijden brengt dit heel wat opportuniteiten, niet enkel voor ingenieurs, maar ook én vooral voor uitvoerend personeel die op het terrein moet werken".

Stakeholders

Proximus doet dit trouwens niet alleen. Ze moeten stevig samenwerken met andere stakeholders om dit project tot een goed einde te brengen. "Als je voetpaden openlegt vereist dat een goede samenwerking met steden, gemeenten en bewoners", begint De Meutter, expert in stakeholder-relaties. "Dat gaat over het anticiperen van mobiliteitsproblemen en goed communiceren met burgers om hinder te minimaliseren. Maar tegelijk moeten we zorgen dat er voldoende opgeleide arbeidskrachten beschikbaar zijn Daarom werken Proximus en zijn constructiepartners samen met de regionale werkgelegenheidsagentschappen om werkzoekenden te orienteren naar deze jobs, en om kortgeschoolden op te leiden met nieuwe vaardigheden die nodig zijn om deze fiber-jobs in te vullen. Samenwerkingen met de syndicussen en gebouwbeheerders zijn een derde belangrijke pijler. We moeten namelijk in ieder appartementsgebouw glasvezel trekken. Soms gaat dit makkelijk en verdoken in schachten, maar in sommige appartementen moeten we creatief samenwerken met de syndics, zodat bewoners zo weinig mogelijk hinder ondervinden."

Proximus staat dus voor een drukke periode. "Vandaag verbinden we één huis om de 43 seconden", stelt De Meutter. "Het is onze ambitie om dat te versnellen. We willen elke 11 seconden een huis in België verbinden met fiber. We moeten nu ons werk met een factor van vier versnellen en dat betekent dat we hiervoor viermaal zoveel jobs nodig hebben."

Wil je meer weten over fiber van Proximus?

www.proximus.be/fiber

Zo betekent "Fiber for Belgium" niet enkel sneller video's streamen thuis, maar ook een injectie van drie miljard euro in de Belgische economie, net wanneer we een economische crisis ingaan door COVID-19. "Het programma kondigden we voor het eerst aan eind 2016", begint Laurent De Meutter, Director Network Stakeholder Management bij Proximus. "Maar dit jaar versnellen we het programma. We investeren drie miljard euro om fiber fysisch tot in de woning of het bedrijf te brengen, waar het tot nu toe tot aan de straatkast ging. Dit is één van de grootste investeringsprojecten die vandaag gaande is in België, en het is onze ambitie om, samen met partners 70% van de woningen en bedrijven uit te rusten met fiber tegen 2028."Dat is één van de belangrijkste investeringen die Proximus ooit deed. Maar voor De Meutter is het een logische stap. "De noden van bedrijven en families op het gebied van connectiviteit evolueren alsmaar sneller", stelt hij. "De recente lockdown toonde dat een datanetwerk niet alleen business kritisch is, maar ook mission critical werd. Het was vaak de enige manier om contact te houden met familieleden, vrienden en om vanop afstand verder te werken. Jaar-na-jaar neemt de nood aan bandbreedte trouwens toe met 50%, daarom moet fiber tot in de woonkamer komen. En dit is niet zomaar het netwerk van morgen, dit is een netwerk dat we aanleggen voor de komende veertig jaar."Daarnaast ondersteunen de hoge internetsnelheden ook nieuwe technologische toepassingen. "Bedrijven kunnen met dit netwerk veel meer vanop afstand werken en hun toepassingen in de cloud plaatsen", stelt De Meutter. "En voor families betekent dit een hogere kwaliteit van beelden, denk maar aan 4K en 8K televisie, en een verbeterde gaming ervaring. We gaan ook naar een connected home, waarbij heel wat toestellen in het huis verbonden zijn met het internet. Al die zaken vragen meer en meer bandbreedte."Hoewel er vandaag al meer dan 346.000 huizen en bedrijven aangesloten zijn, moet het team van Proximus nog heel wat werk verrichten. "Het is een titanenwerk", stelt De Meutter. "We moeten fysisch binnengaan in ieder huis, ieder appartement en ieder bedrijf. De koperkabel kennen we al vijftig jaar, maar daarnaast leggen we nu een glasvezel. Waar mogelijk, vaak in het centrum van steden, plaatsen we die kabel discreet op de gevel. Maar waar dat niet mogelijk blijkt moeten we ondergronds werken, en dus de voetpaden openbreken."Met het investeringsplan zorgt Proximus ook voor een injectie in de lokale economie. "Het vertaalt zich naar Belgische jobs", stelt De Meutter. "Mensen dus die kabels trekken en voetpaden openmaken. Door deze investering in de uitrol van ons fibernetwerk gaan we in de komende jaren enorme werkgelegenheid in België creëren. Zeker in crisistijden brengt dit heel wat opportuniteiten, niet enkel voor ingenieurs, maar ook én vooral voor uitvoerend personeel die op het terrein moet werken".Proximus doet dit trouwens niet alleen. Ze moeten stevig samenwerken met andere stakeholders om dit project tot een goed einde te brengen. "Als je voetpaden openlegt vereist dat een goede samenwerking met steden, gemeenten en bewoners", begint De Meutter, expert in stakeholder-relaties. "Dat gaat over het anticiperen van mobiliteitsproblemen en goed communiceren met burgers om hinder te minimaliseren. Maar tegelijk moeten we zorgen dat er voldoende opgeleide arbeidskrachten beschikbaar zijn Daarom werken Proximus en zijn constructiepartners samen met de regionale werkgelegenheidsagentschappen om werkzoekenden te orienteren naar deze jobs, en om kortgeschoolden op te leiden met nieuwe vaardigheden die nodig zijn om deze fiber-jobs in te vullen. Samenwerkingen met de syndicussen en gebouwbeheerders zijn een derde belangrijke pijler. We moeten namelijk in ieder appartementsgebouw glasvezel trekken. Soms gaat dit makkelijk en verdoken in schachten, maar in sommige appartementen moeten we creatief samenwerken met de syndics, zodat bewoners zo weinig mogelijk hinder ondervinden."Proximus staat dus voor een drukke periode. "Vandaag verbinden we één huis om de 43 seconden", stelt De Meutter. "Het is onze ambitie om dat te versnellen. We willen elke 11 seconden een huis in België verbinden met fiber. We moeten nu ons werk met een factor van vier versnellen en dat betekent dat we hiervoor viermaal zoveel jobs nodig hebben."