Technologie: de grote winnaar van de lockdown

Door de gezondheidscrisis en de lockdown heeft de hele wereld in recordtempo met allerhande digitale toepassingen leren werken. E-commerce, sociale media, online leerplatformen of online entertainment zijn dan ook ontzettend sterk gegroeid. We vinden de belangrijkste beleggingskansen terug in de sectoren die inzetten op nieuwe technologieën, media en telecommunicatie (TMT). Dit zijn bedrijven die garen hebben gesponnen bij de lockdown omwille van hun businessmodel. Ze hebben nog mooie groeikansen in het verschiet. En daarom heeft tijdens deze periode ieder van ons voor het eerst kennis gemaakt met talrijke digitale producten en diensten en deze leren te gebruiken. 'Zo hebben enkele van mijn oudere familieleden leren werken met Netflix als ontspanning. Ze hebben Zoom gebruikt om hun kleinkinderen te spreken, of Paypal om online aankopen te doen,' zegt Jon Guinness, co-beheerder van de strategie bij Fidelity International die inzet op wereldwijde connectiviteit. Hij voegt eraan toe: 'zij hadden deze tools voordien nooit gebruikt, maar het spreekt voor zich dat ze deze in de toekomst nog zullen gebruiken, hoewel de lockdown is opgeheven.'

Die lockdown heeft enkele van deze trends aangejaagd. Enkele ervan stonden al voor de crisis in de startblokken. Zo hebben bepaalde bedrijven, die goed gepositioneerd zijn, enorme marktaandelen veroverd.

Bepaalde bedrijven zitten daarentegen in een 'herstelfase' na deze crisis, zoals degene die actief zijn op het vlak van online sportweddenschappen of online reisbureaus, die zwaar hebben geleden onder de lockdown. Hoewel sommige van die bedrijven hun omzet met 90% hebben zien terugvallen op amper twee maanden tijd, zouden ze opnieuw moeten recht krabbelen en is het mogelijk dat hun omzet vanaf volgend jaar weer stijgt.

Jon Guinness, co-beheerder van de strategie die inzet op wereldwijde connectiviteit, Fidelity International

De functie en waarde van technologie

Portefeuillebeheerders zoals Jon Guinness en Sumant Wahi gaan op zoek naar de megatrends en gaan bepalen welke rol technologie hierin speelt. Zij willen inspelen op de beleggingskansen die hier op korte en lange termijn uit voortvloeien.

'Laten we een heel eenvoudig voorbeeld nemen: door de lockdown zijn mensen massaal veel videogames gaan spelen. De bedrijven die deze games ontwikkelen, hebben onze aandacht getroffen. Dit zijn nog steeds erg aantrekkelijke beleggingskansen,' aldus Sumant Wahi, tevens co-beheerder van de strategie die investeert in wereldwijde connectiviteit. Hetzelfde geldt voor muziekstreamingdiensten zoals Spotify en dergelijke.

Sumant Wahi, co-beheerder van de strategie die inzet op wereldwijde connectiviteit, Fidelity International

Ethiek en innovatie

'We hebben het niet enkel over technologieën, maar in realiteit gaat het steeds over menselijke interacties,' benadrukt Sumant Wahi, 'en we moeten ervoor zorgen dat deze technologieën niet worden gebruikt voor de verkeerde doeleinden.' Innovatie botst steeds op ethische vraagstukken, en de regels op dat vlak liggen niet steeds van in het begin vast. Ze moeten voortdurend worden aangepast. Dat is de taak van de toezichthouder, maar ook analisten moeten er aandacht voor hebben, omdat hun klanten zich steeds bewuster worden van ecologische, maatschappelijke en governance (ESG) aangelegenheden. De waardering van een bedrijf, maar ook het risico dat ermee samenhangt, is afhankelijk van deze criteria.

Source: Fidelity International, May 2020. Illustration : Maison Moderne.

Een nieuwe manier van leven en werken

De nieuwe technologieën kunnen een vrij goed beeld geven van hoe ons leven er in de toekomst kan uitzien. Het lijdt dan ook geen twijfel dat nieuwe innovaties zoals artificiële intelligentie of 5G onze gewoonten en de manier waarop we leven, consumeren, communiceren, ons ontspannen en werken ingrijpend zullen veranderen.

Source: Fidelity International, Cisco (March 2020), Ericsson (November 2019), Statista (April 2020). Illustration : Maison Moderne.

Voor de eerste keer in de geschiedenis hebben meer dan één miljard mensen toegang tot de cloud, bezitten ze een smartphone en zitten ze op sociale media. Dat zal de waardering van bedrijven zoals Amazon, Netflix en Uber een boost geven. 'Deze trend zal in alle sectoren nog versnellen', besluit Sumant Wahi.

Risico-informatie

· Dit document is uitsluitend bedoeld voor beleggingsprofessionals; particuliere beleggers mogen zich er niet op te baseren.

· Beleggers dienen er nota van te nemen dat ingenomen standpunten mogelijk niet langer actueel zijn en dat er mogelijk reeds naar gehandeld is.

· Verwijzingen naar specifieke effecten mogen niet worden opgevat als advies om deze effecten te kopen of te verkopen, zij zijn louter opgenomen bij wijze van illustratie.

Belangrijke informatie

Deze informatie mag niet worden gekopieerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. Fidelity verstrekt uitsluitend informatie over haar eigen producten en diensten en geeft geen beleggingsadviezen die gebaseerd zijn op persoonlijke omstandigheden, tenzij anderszins specifiek vermeld door een naar behoren gereglementeerde firma in formele communicatie met de klant.

Fidelity International verwijst naar de groep van bedrijven die deel uitmaken van de wereldwijde beleggingsbeheerorganisatie die informatie biedt over producten en diensten in bepaalde rechtsgebieden buiten Noord-Amerika. Deze publicatie is niet bestemd voor inwoners van de Verenigde Staten en is uitsluitend bestemd voor personen die gevestigd zijn in rechtsgebieden waar de betreffende fondsen voor distributie zijn toegelaten of waar een dergelijke toestemming niet vereist is.

Tenzij anders aangegeven, worden alle producten aangeboden door Fidelity International en zijn alle hier gegeven meningen en visies afkomstig van Fidelity. Fidelity, Fidelity International, het Fidelity International logo en het F symbol zijn geregistreerde handelsmerken van FIL Limited.

Vermogen en middelen van FIL Limited per 06/08/2020. De gegevens zijn niet gecontroleerd. Onderzoeksdeskundigen omvatten analisten en partners.

Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A., goedgekeurd en gereguleerd in Luxemburg door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Wij raden u aan uitgebreide informatie aan te vragen alvorens te besluiten tot enige belegging. Beleggingen dienen te geschieden op basis van het op dit moment geldige prospectus/ Document met essentiële informatie en het goedgekeurde jaarverslag, die kosteloos en frans en Nederlands bestemd voor Belgische beleggers samen met het laatste jaarverslag en halfjaarverslag bij ons Europese Service Centre in Luxemburg bij onze verdelers de lijst is beschikbaar op onze website https://www.fidelity.be en bij CACEIS Belgium S.A. (Havenlaan 86C, b320, 1000 in Brussel). 20BE0703

Door de gezondheidscrisis en de lockdown heeft de hele wereld in recordtempo met allerhande digitale toepassingen leren werken. E-commerce, sociale media, online leerplatformen of online entertainment zijn dan ook ontzettend sterk gegroeid. We vinden de belangrijkste beleggingskansen terug in de sectoren die inzetten op nieuwe technologieën, media en telecommunicatie (TMT). Dit zijn bedrijven die garen hebben gesponnen bij de lockdown omwille van hun businessmodel. Ze hebben nog mooie groeikansen in het verschiet. En daarom heeft tijdens deze periode ieder van ons voor het eerst kennis gemaakt met talrijke digitale producten en diensten en deze leren te gebruiken. 'Zo hebben enkele van mijn oudere familieleden leren werken met Netflix als ontspanning. Ze hebben Zoom gebruikt om hun kleinkinderen te spreken, of Paypal om online aankopen te doen,' zegt Jon Guinness, co-beheerder van de strategie bij Fidelity International die inzet op wereldwijde connectiviteit. Hij voegt eraan toe: 'zij hadden deze tools voordien nooit gebruikt, maar het spreekt voor zich dat ze deze in de toekomst nog zullen gebruiken, hoewel de lockdown is opgeheven.'Die lockdown heeft enkele van deze trends aangejaagd. Enkele ervan stonden al voor de crisis in de startblokken. Zo hebben bepaalde bedrijven, die goed gepositioneerd zijn, enorme marktaandelen veroverd.Bepaalde bedrijven zitten daarentegen in een 'herstelfase' na deze crisis, zoals degene die actief zijn op het vlak van online sportweddenschappen of online reisbureaus, die zwaar hebben geleden onder de lockdown. Hoewel sommige van die bedrijven hun omzet met 90% hebben zien terugvallen op amper twee maanden tijd, zouden ze opnieuw moeten recht krabbelen en is het mogelijk dat hun omzet vanaf volgend jaar weer stijgt.Portefeuillebeheerders zoals Jon Guinness en Sumant Wahi gaan op zoek naar de megatrends en gaan bepalen welke rol technologie hierin speelt. Zij willen inspelen op de beleggingskansen die hier op korte en lange termijn uit voortvloeien. 'Laten we een heel eenvoudig voorbeeld nemen: door de lockdown zijn mensen massaal veel videogames gaan spelen. De bedrijven die deze games ontwikkelen, hebben onze aandacht getroffen. Dit zijn nog steeds erg aantrekkelijke beleggingskansen,' aldus Sumant Wahi, tevens co-beheerder van de strategie die investeert in wereldwijde connectiviteit. Hetzelfde geldt voor muziekstreamingdiensten zoals Spotify en dergelijke.'We hebben het niet enkel over technologieën, maar in realiteit gaat het steeds over menselijke interacties,' benadrukt Sumant Wahi, 'en we moeten ervoor zorgen dat deze technologieën niet worden gebruikt voor de verkeerde doeleinden.' Innovatie botst steeds op ethische vraagstukken, en de regels op dat vlak liggen niet steeds van in het begin vast. Ze moeten voortdurend worden aangepast. Dat is de taak van de toezichthouder, maar ook analisten moeten er aandacht voor hebben, omdat hun klanten zich steeds bewuster worden van ecologische, maatschappelijke en governance (ESG) aangelegenheden. De waardering van een bedrijf, maar ook het risico dat ermee samenhangt, is afhankelijk van deze criteria.De nieuwe technologieën kunnen een vrij goed beeld geven van hoe ons leven er in de toekomst kan uitzien. Het lijdt dan ook geen twijfel dat nieuwe innovaties zoals artificiële intelligentie of 5G onze gewoonten en de manier waarop we leven, consumeren, communiceren, ons ontspannen en werken ingrijpend zullen veranderen.Voor de eerste keer in de geschiedenis hebben meer dan één miljard mensen toegang tot de cloud, bezitten ze een smartphone en zitten ze op sociale media. Dat zal de waardering van bedrijven zoals Amazon, Netflix en Uber een boost geven. 'Deze trend zal in alle sectoren nog versnellen', besluit Sumant Wahi.