Geen eenvoudige opdracht want in de zoektocht naar de juiste mensen botsen bedrijven vaak op de krapte op de arbeidsmarkt. De perfecte match vinden tussen vacature en kandidaat is niet evident. Werkgevers die hun blik op de ideale kandidaat verruimen en rekruteren op talent en motivatie hebben meer kans op slagen. Tegelijkertijd wordt investeren in 'reskilling' en 'upskilling', het omscholen en bijscholen van medewerkers, een noodzaak om je bedrijf klaar te stomen voor de skills van de toekomst.

Stimuleer een leercultuur

Het grote voordeel van reskilling en upskilling van medewerkers, is dat je als werkgever of HR-afdeling de competenties en sterktes van je werknemers al kent. Daarnaast kan jij het beste bepalen in welke richting je personeelsbestand moet evolueren rekening houdend met de transities in jouw sector. Stimuleer een sterke leercultuur en creëer een omgeving waarin reskilling, upskilling en on-the-jobtraining een evidentie wordt. Het verwerven van competenties is niet enkel de verantwoordelijkheid van het onderwijs. Ook op de werkvloer moet leren de meest evidente zaak worden. En alleen als flexibele en lerende onderneming ben je voorbereid op transities in de toekomst.

Ben jij klaar voor de toekomst?

Eén van de belangrijkste transities waar we nu voor staan, is de klimaattransitie. Vooral voor de traditionele energie-intensieve industrie brengt dit heel wat uitdagingen met zich mee en is er een grote nood aan upskilling in groene en digitale thema's. Denk daarbij aan duurzaam materiaalontwerp, nieuwe veiligheidsprocedures, verkoopmodellen in de circulaire economie... Maar ook persoonlijke vaardigheden zoals creatief denken, flexibel samenwerken en onderhandelingstechnieken blijven essentieel. Hoe pak je het aan om al die competentienoden in kaart te brengen? De studie Skills roadmap voor de Vlaamse klimaattransitie, met focus op de energie-intensieve sectoren, die de Vlaamse overheid liet ontwikkelen, geeft alvast richting. De studie brengt de uitdagingen op het vlak van de skills in kaart tot 2035, als basis voor een roadmap waaraan alle belanghebbenden op het terrein kunnen deelnemen: werknemers, werkgevers, opleidingsinstituten, VDAB en het onderwijs.

Zo word je een lerende organisatie!

Hoe kan je nu als werkgever die stap zetten naar een lerende organisatie waarbij opleiding centraal staat? Heel wat sectoren bieden ondersteuning en begeleiding bij deze transitie. Daarnaast biedt ook de Vlaamse overheid steun in de vorm van opleidingsincentives. Via de online tool Wegwijzer Vlaamse opleidingsincentives krijgen werknemers en werkgevers een zicht op de steunmaatregelen. Zo kan je nog dit schooljaar als werkgever gebruik maken van het gemeenschappelijk initiatiefrecht door zelf opleidingen aan te raden aan je werknemers. Als werkgever ben je goed geplaatst om de opleidingsnoden binnen je organisatie vast te stellen. Gaan je werknemers op jouw voorstel in, dan verdubbelt het recht op afwezig zijn om een opleiding te volgen. 125 uur voor opleidingen die de werknemer uitgekozen heeft, en 125 uur voor opleidingen die de werkgever suggereert. En als werkgever ontvang je hiervoor een tussenkomst in de loonkost. Ook het Europees Sociaal Fonds stimuleert een positieve leercultuur in organisaties. Europa investeert in Vlaanderen en is een belangrijke hefboom om de werking van de arbeidsmarkt te versterken en te vernieuwen.

Ontdek meer op vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives en esf-vlaanderen.be.

Geen eenvoudige opdracht want in de zoektocht naar de juiste mensen botsen bedrijven vaak op de krapte op de arbeidsmarkt. De perfecte match vinden tussen vacature en kandidaat is niet evident. Werkgevers die hun blik op de ideale kandidaat verruimen en rekruteren op talent en motivatie hebben meer kans op slagen. Tegelijkertijd wordt investeren in 'reskilling' en 'upskilling', het omscholen en bijscholen van medewerkers, een noodzaak om je bedrijf klaar te stomen voor de skills van de toekomst.Het grote voordeel van reskilling en upskilling van medewerkers, is dat je als werkgever of HR-afdeling de competenties en sterktes van je werknemers al kent. Daarnaast kan jij het beste bepalen in welke richting je personeelsbestand moet evolueren rekening houdend met de transities in jouw sector. Stimuleer een sterke leercultuur en creëer een omgeving waarin reskilling, upskilling en on-the-jobtraining een evidentie wordt. Het verwerven van competenties is niet enkel de verantwoordelijkheid van het onderwijs. Ook op de werkvloer moet leren de meest evidente zaak worden. En alleen als flexibele en lerende onderneming ben je voorbereid op transities in de toekomst.Eén van de belangrijkste transities waar we nu voor staan, is de klimaattransitie. Vooral voor de traditionele energie-intensieve industrie brengt dit heel wat uitdagingen met zich mee en is er een grote nood aan upskilling in groene en digitale thema's. Denk daarbij aan duurzaam materiaalontwerp, nieuwe veiligheidsprocedures, verkoopmodellen in de circulaire economie... Maar ook persoonlijke vaardigheden zoals creatief denken, flexibel samenwerken en onderhandelingstechnieken blijven essentieel. Hoe pak je het aan om al die competentienoden in kaart te brengen? De studie Skills roadmap voor de Vlaamse klimaattransitie, met focus op de energie-intensieve sectoren, die de Vlaamse overheid liet ontwikkelen, geeft alvast richting. De studie brengt de uitdagingen op het vlak van de skills in kaart tot 2035, als basis voor een roadmap waaraan alle belanghebbenden op het terrein kunnen deelnemen: werknemers, werkgevers, opleidingsinstituten, VDAB en het onderwijs.Hoe kan je nu als werkgever die stap zetten naar een lerende organisatie waarbij opleiding centraal staat? Heel wat sectoren bieden ondersteuning en begeleiding bij deze transitie. Daarnaast biedt ook de Vlaamse overheid steun in de vorm van opleidingsincentives. Via de online tool Wegwijzer Vlaamse opleidingsincentives krijgen werknemers en werkgevers een zicht op de steunmaatregelen. Zo kan je nog dit schooljaar als werkgever gebruik maken van het gemeenschappelijk initiatiefrecht door zelf opleidingen aan te raden aan je werknemers. Als werkgever ben je goed geplaatst om de opleidingsnoden binnen je organisatie vast te stellen. Gaan je werknemers op jouw voorstel in, dan verdubbelt het recht op afwezig zijn om een opleiding te volgen. 125 uur voor opleidingen die de werknemer uitgekozen heeft, en 125 uur voor opleidingen die de werkgever suggereert. En als werkgever ontvang je hiervoor een tussenkomst in de loonkost. Ook het Europees Sociaal Fonds stimuleert een positieve leercultuur in organisaties. Europa investeert in Vlaanderen en is een belangrijke hefboom om de werking van de arbeidsmarkt te versterken en te vernieuwen.Ontdek meer op vlaanderen.be/vlaamse-opleidingsincentives en esf-vlaanderen.be.