Sinds jaar en dag analyseert Credendo wereldwijd de risico's verbonden aan internationaal zakendoen. Nabil Jijakli, Group Deputy CEO: "We dekken de risico's en bieden financiering aan voor exporteurs die naar verre markten trekken. Uiteraard willen we die risico's goed inschatten. Daarvoor is doorheen de jaren een econometrisch model uitgewerkt waarbij elk land een rating krijgt op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger het cijfer, hoe groter de risico's voor wie er zaken wil doen."

Het model van de kredietverzekeraar houdt rekening met een hele reeks factoren. "Enerzijds bekijken we de financiële en economische toestand van het land: hoe gaat het met de economie? Wat is het groeipotentieel? Zijn de bedrijven stipte betalers? En hoe is de financiële situatie van het land zelf? Anderzijds nemen we ook de politieke en sociale situatie in overweging. Dat is een eerder kwalitatieve beoordeling waarbij we nagaan hoe stabiel het bestuur is, of de democratie haar rol ten volle kan spelen en of de bevolking tevreden is."

Het model evolueert

Op basis van al die informatie, geeft de landenanalist van Credendo dan een beoordeling in een uitgebreid rapport. "Op geregelde tijdstippen herbekijken we de toestand en herzien we onze score, indien nodig", licht Nabil Jijakli toe. "Bovendien evolueert ons model voortdurend. De criteria worden aangepast en er worden bijkomende criteria toegevoegd, indien nieuwe zaken een invloed kunnen hebben op de economische of politieke risico's."

De afgelopen jaren kregen factoren die te maken hebben met milieu en klimaatverandering een zwaarder gewicht. "We merken de gevolgen van de klimaatverandering al duidelijk in een aantal regio's: er zijn vaker natuurrampen en fenomenen zoals droogte, overstromingen of cyclonen worden heviger. Dat kan het groeipotentieel van het land aantasten. Als het toerisme getroffen wordt of als er minder geëxporteerd kan worden door een tegenvallende oogst, bijvoorbeeld."

"In de cijfers zien we ook dat sommige landen meer overheidsinvesteringen moeten doen om preventief maatregelen te nemen of om de schade te herstellen. Als daardoor de buitenlandse schuld oploopt, kan dat eveneens een negatieve impact hebben op onze rating."

Kijken naar gevolgen op langere termijn

Een ander gegeven is de sociale en politieke situatie. Nabil Jijakli: "Ook in onze evaluatie van het bestuur houden we rekening met factoren rond duurzaamheid. Ik denk bijvoorbeeld aan Brazilië en hoe de bevolking in opstand kwam tegen de reactie van het regime op de branden in het Amazonewoud of de recente olieramp. We zien dat vaker wereldwijd: als het regime geen goed beleid voert, komen mensen op straat, is er sociale onrust en neemt de instabiliteit toe."

De criteria van Credendo houden rekening met die politieke en sociale omstandigheden. Zo kreeg Hong Kong onlangs een downgrade, als gevolg van het langdurige burgerprotest. "Er is niet alleen het onmiddellijke risico door het geweld. We kijken verder in de tijd en weten dat zulke zaken vaak ook gevolgen kunnen hebben op middellange of lange termijn. Bij ons oordeel gaan we dus niet over één nacht ijs."

Sinds jaar en dag analyseert Credendo wereldwijd de risico's verbonden aan internationaal zakendoen. Nabil Jijakli, Group Deputy CEO: "We dekken de risico's en bieden financiering aan voor exporteurs die naar verre markten trekken. Uiteraard willen we die risico's goed inschatten. Daarvoor is doorheen de jaren een econometrisch model uitgewerkt waarbij elk land een rating krijgt op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger het cijfer, hoe groter de risico's voor wie er zaken wil doen."Het model van de kredietverzekeraar houdt rekening met een hele reeks factoren. "Enerzijds bekijken we de financiële en economische toestand van het land: hoe gaat het met de economie? Wat is het groeipotentieel? Zijn de bedrijven stipte betalers? En hoe is de financiële situatie van het land zelf? Anderzijds nemen we ook de politieke en sociale situatie in overweging. Dat is een eerder kwalitatieve beoordeling waarbij we nagaan hoe stabiel het bestuur is, of de democratie haar rol ten volle kan spelen en of de bevolking tevreden is."Op basis van al die informatie, geeft de landenanalist van Credendo dan een beoordeling in een uitgebreid rapport. "Op geregelde tijdstippen herbekijken we de toestand en herzien we onze score, indien nodig", licht Nabil Jijakli toe. "Bovendien evolueert ons model voortdurend. De criteria worden aangepast en er worden bijkomende criteria toegevoegd, indien nieuwe zaken een invloed kunnen hebben op de economische of politieke risico's."De afgelopen jaren kregen factoren die te maken hebben met milieu en klimaatverandering een zwaarder gewicht. "We merken de gevolgen van de klimaatverandering al duidelijk in een aantal regio's: er zijn vaker natuurrampen en fenomenen zoals droogte, overstromingen of cyclonen worden heviger. Dat kan het groeipotentieel van het land aantasten. Als het toerisme getroffen wordt of als er minder geëxporteerd kan worden door een tegenvallende oogst, bijvoorbeeld.""In de cijfers zien we ook dat sommige landen meer overheidsinvesteringen moeten doen om preventief maatregelen te nemen of om de schade te herstellen. Als daardoor de buitenlandse schuld oploopt, kan dat eveneens een negatieve impact hebben op onze rating."Een ander gegeven is de sociale en politieke situatie. Nabil Jijakli: "Ook in onze evaluatie van het bestuur houden we rekening met factoren rond duurzaamheid. Ik denk bijvoorbeeld aan Brazilië en hoe de bevolking in opstand kwam tegen de reactie van het regime op de branden in het Amazonewoud of de recente olieramp. We zien dat vaker wereldwijd: als het regime geen goed beleid voert, komen mensen op straat, is er sociale onrust en neemt de instabiliteit toe."De criteria van Credendo houden rekening met die politieke en sociale omstandigheden. Zo kreeg Hong Kong onlangs een downgrade, als gevolg van het langdurige burgerprotest. "Er is niet alleen het onmiddellijke risico door het geweld. We kijken verder in de tijd en weten dat zulke zaken vaak ook gevolgen kunnen hebben op middellange of lange termijn. Bij ons oordeel gaan we dus niet over één nacht ijs."