Jongeren zijn de motor voor duurzame verandering

Duurzame ontwikkeling is een actueel thema. Klimaatverandering, het bestrijden van kansarmoede, gendergelijkheid... Jongeren trekken het zich wel degelijk aan en willen meewerken aan positieve verandering. In het Waals Parlement krijgen ze de kans om zelf het beleid te beïnvloeden.

Jongeren zijn de motor voor duurzame verandering

Drie jaar geleden werd in Franstalig België het Parlement Jeunesse du Développement Durable in het leven geroepen, een project waarbij jaarlijks 40 studenten van hogescholen en universiteiten samenkomen in het Waals Parlement om na te denken over thema's als duurzame voeding, afvalverwerking of mobiliteit. De politici willen zo de mening van jongeren over duurzame ontwikkeling horen.

Lees ook: Belgische jongeren bepleiten duurzaamheid bij politici en de VN

"De jongeren kunnen zichzelf kandidaat stellen. In het voorjaar brengen we hen vier dagen samen en kunnen ze in kleine groepen met experts in discussie treden. De geformuleerde ideeën en voorstellen maken we over aan het parlement. Elk jaar focussen we op een ander thema", legt Natacha Zuinen uit. Zij is hoofd van de directie duurzame ontwikkeling bij de Waalse overheid.

Natacha Zuinen

Natacha Zuinen

Jongerendelegatie gehoord in parlementaire commissie

Het is niet evident om in zo'n korte tijd tot vernieuwende en concrete voorstellen komen. "Maar we merken steeds een sterke interesse en gedrevenheid bij de jongeren voor deze thema's en om bij te dragen aan het beleid. Twee jaar geleden is een delegatie van het jongerenparlement nog gehoord in de parlementaire commissie. Ze mochten er hun voorstel rond duurzame voeding toelichten. Dat bewijst hoe belangrijk onze politici het vinden om naar jongeren te luisteren."

Delen

We merken steeds een sterke interesse bij de jongeren voor deze thema's en om bij te dragen aan het beleid.

Jongeren zijn de motor voor duurzame verandering

© Getty Images/iStockphoto

Lees ook: CSR 2.0: hoe bedrijven jongeren een betere toekomst geven

Maar meer nog dan de uitkomst vindt Natacha Zuinen het proces van het jongerenparlement belangrijk: "Vier dagen lang creëren we een collectieve dynamiek. Jongeren uit de rechtenopleiding komen in contact met studenten informatica, verpleging, toekomstige onderwijzers,... en samen denken ze na over duurzame ontwikkeling. We geloven dat ze daar eveneens inspiratie uit halen voor hun eigen leven."

Lees alle artikels over Sustainable Growth

Onze partners