Uiteraard zijn er op de aandelenmarkten mooie zaken te doen. Maar je krijgt het rendement niet zomaar in de schoot geworpen. Aandelen selecteren, opvolgen, kopen en verkopen, dat is in de eerste plaats veel en hard werk. Er is heel wat inzicht en expertise voor nodig. En dan nog. Ben je er wel zeker van dat je altijd over de correcte informatie beschikt? Je merkt het, aandelen houden een zeker risico in. En dan hebben we nog niet eens over de speculatietaks.

Eenvoudig beheer

Vergeleken met individuele aandelen verloopt beleggen via een beleggingsfonds een stuk relaxter. Door te beleggen in een fonds, beperk je je niet tot aandelen of obligaties van één bedrijf, maar verspreid je het kapitaal - via het fonds - over investeringen in verschillende bedrijven en overheden. Uiteraard sta je niet zelf in voor de samenstelling van het fonds. Dat is de taak van de fondsbeheerder. Die ziet erop toe dat zijn investeringsbeleid is afgestemd op het risicoprofiel van de beleggers die hij met het fonds wil bereiken.

"De fondsbeheerder stemt zijn investeringsbeleid af op het risicoprofiel van de beleggers."

De rol van de fondsbeheerder biedt meteen een eerste voordeel. Via de fondsbeheerder geniet je mee van de expertise die is opgebouwd rond bedrijven en sectoren: expertise die absoluut noodzakelijk is voor de samenstelling van het fonds. Door in een fonds te investeren, bouw je automatisch ook een zekere spreiding in. Je hangt niet af van de resultaten van één bedrijf of één sector, maar beperkt de risico's door je kapitaal - opnieuw via het fonds - te verspreiden over diverse aandelen en obligaties.

Financieel en emotioneel voordeel

De uitgekiende samenstelling van een fonds laat je toe heel gericht in te stappen in een product dat zo goed mogelijk op je beleggersprofiel aansluit. Dat biedt zowel financieel als emotioneel een voordeel. Je neemt alleen de risico's die je volgens je profiel bereid bent te nemen. Anders gesteld: je belegging in het fonds zal je 's nachts niet nodeloos uit je slaap houden. Tegelijk is het via de gespreide samenstelling van een fonds mogelijk om extreme uitwassen te vermijden en het geheel in balans te houden.

"Met een fonds neem je alleen de risico's die je volgens je profiel bereid bent te nemen."

Uiteraard doe je er goed aan de fondsbeheerder en zijn plannen met het beleggingsfonds op te volgen. De strategie van de fondsbeheerder bepaalt het risico dat hij neemt bij de samenstelling van het fonds. Het is belangrijk dat je op de hoogte blijft van eventuele ingrijpende wijzigingen in het fonds. Daarvoor kun je uiteraard rekenen op het advies van je beleggingsadviseur van de bank.

Uiteraard zijn er op de aandelenmarkten mooie zaken te doen. Maar je krijgt het rendement niet zomaar in de schoot geworpen. Aandelen selecteren, opvolgen, kopen en verkopen, dat is in de eerste plaats veel en hard werk. Er is heel wat inzicht en expertise voor nodig. En dan nog. Ben je er wel zeker van dat je altijd over de correcte informatie beschikt? Je merkt het, aandelen houden een zeker risico in. En dan hebben we nog niet eens over de speculatietaks.Eenvoudig beheerVergeleken met individuele aandelen verloopt beleggen via een beleggingsfonds een stuk relaxter. Door te beleggen in een fonds, beperk je je niet tot aandelen of obligaties van één bedrijf, maar verspreid je het kapitaal - via het fonds - over investeringen in verschillende bedrijven en overheden. Uiteraard sta je niet zelf in voor de samenstelling van het fonds. Dat is de taak van de fondsbeheerder. Die ziet erop toe dat zijn investeringsbeleid is afgestemd op het risicoprofiel van de beleggers die hij met het fonds wil bereiken.De rol van de fondsbeheerder biedt meteen een eerste voordeel. Via de fondsbeheerder geniet je mee van de expertise die is opgebouwd rond bedrijven en sectoren: expertise die absoluut noodzakelijk is voor de samenstelling van het fonds. Door in een fonds te investeren, bouw je automatisch ook een zekere spreiding in. Je hangt niet af van de resultaten van één bedrijf of één sector, maar beperkt de risico's door je kapitaal - opnieuw via het fonds - te verspreiden over diverse aandelen en obligaties.Financieel en emotioneel voordeelDe uitgekiende samenstelling van een fonds laat je toe heel gericht in te stappen in een product dat zo goed mogelijk op je beleggersprofiel aansluit. Dat biedt zowel financieel als emotioneel een voordeel. Je neemt alleen de risico's die je volgens je profiel bereid bent te nemen. Anders gesteld: je belegging in het fonds zal je 's nachts niet nodeloos uit je slaap houden. Tegelijk is het via de gespreide samenstelling van een fonds mogelijk om extreme uitwassen te vermijden en het geheel in balans te houden.Uiteraard doe je er goed aan de fondsbeheerder en zijn plannen met het beleggingsfonds op te volgen. De strategie van de fondsbeheerder bepaalt het risico dat hij neemt bij de samenstelling van het fonds. Het is belangrijk dat je op de hoogte blijft van eventuele ingrijpende wijzigingen in het fonds. Daarvoor kun je uiteraard rekenen op het advies van je beleggingsadviseur van de bank.