Uit een onderzoek dat de internationale vermogensbeheerder Schroders liet uitvoeren bij 1000 landgenoten, blijkt dat heel wat Belgische spaarders overwegen de stap te zetten naar beleggingsfondsen, op voorwaarde dat die aansluiten bij hun waarden. Bovenaan op de lijst prijken dan ook 'energietransitie', 'toekomstige steden' en 'duurzaamheid'.

De uitdagingen voor onze energievoorziening vandaag en morgen zijn niet min. Behalve de eventuele kernuitstap, beheersen ook de Russische gastoevoer, de heropstart van kolencentrales en de overgang naar meer zonne- en windenergie het dagelijkse nieuws. De nood om onze voetafdruk te verkleinen en onze bezorgdheid rond de klimaatopwarming, komt sterk naar voren in de online enquête die Schroders liet uitvoeren.

60 % van de actieve en potentiële beleggers tonen interesse voor alles wat te maken heeft met energietransitie

Meer dan vier op de tien respondenten oordeelt dat we dringend actie moeten ondernemen en vindt dat we binnen de tien jaar vooruitgang moeten boeken. Negen op de tien vindt dat minstens 80 procent van de Belgische energiebronnen hernieuwbaar moet zijn. In volgorde van belang schuiven ze zonne-energie (93 procent), windenergie (89 procent) en kernenergie (68 procent) naar voor.

De overstap naar hernieuwbare of koolstofvrije energie volstaat volgens de overgrote meerderheid van de ondervraagden niet. Ook ons energieverbruik moet drastisch naar beneden. 90 procent hoopt dat de industrie zuiniger met energie kan omspringen zonder in te boeten op productiecapaciteit. Driekwart van de respondenten kijkt naar de winst die te halen valt door auto's zuiniger te maken en het aantal vliegreizen (en dus vluchten) te verminderen.

Negen op de tien beleggers vindt dat minstens 80 % van de Belgische energiebronnen hernieuwbaar moet zijn.

Aantrekkelijke belegging

Dat 60 procent van de actieve en potentiële beleggers interesse tonen voor alles wat te maken heeft met energietransitie, mag dan ook niet verwonderen. Voor hen is er goed nieuws. Het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA) verwacht dat het aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare energie tegen 2050 stijgt van 20 naar 85 procent. In diezelfde periode gaat bij de consument het elektriciteitsverbruik omhoog van 20 tot 45 procent, vooral dankzij het groeiende aantal elektrische auto's. Tegelijkertijd moet het wereldwijde verbruik van energie met twee derde dalen - een gigantische uitdaging die aanzienlijke investeringen vereisen: naar schatting 100.000 miljard dollar tegen 2050.

Beleggen in bedrijven in de verschillende sectoren van de energietransitie (zonne- en windenergie, infrastructuur voor distributie van elektriciteit, grondstoffen voor batterijen...) is dan ook aantrekkelijk. Hun economische cyclus begint pas en ze leveren een hoger rendement op dan vele andere traditionele sectoren. Beter dan rechtstreeks in die bedrijven te beleggen, is het zaak om te spreiden via gespecialiseerde beleggingsfondsen. Uw bankier geeft graag advies.

Schroders is een gespecialiseerde vermogensbeheerder die over een van de grootste wereldwijde netwerken in de branche beschikt. Meer dan 365 portfoliomanagers en analisten richten zich op het ontwikkelen en aanbieden van transparante en klantgerichte beleggingsoplossingen.

Meer info op www.schroders.be

Belangrijke informatie

Beleggen brengt risico's met zich mee. Het is niet zeker dat u uw inleg terug ontvangt. Marketingmateriaal. Uitgegeven door Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburg. R.C.S. Luxembourg: B 37.799.

Uit een onderzoek dat de internationale vermogensbeheerder Schroders liet uitvoeren bij 1000 landgenoten, blijkt dat heel wat Belgische spaarders overwegen de stap te zetten naar beleggingsfondsen, op voorwaarde dat die aansluiten bij hun waarden. Bovenaan op de lijst prijken dan ook 'energietransitie', 'toekomstige steden' en 'duurzaamheid'.De uitdagingen voor onze energievoorziening vandaag en morgen zijn niet min. Behalve de eventuele kernuitstap, beheersen ook de Russische gastoevoer, de heropstart van kolencentrales en de overgang naar meer zonne- en windenergie het dagelijkse nieuws. De nood om onze voetafdruk te verkleinen en onze bezorgdheid rond de klimaatopwarming, komt sterk naar voren in de online enquête die Schroders liet uitvoeren.Meer dan vier op de tien respondenten oordeelt dat we dringend actie moeten ondernemen en vindt dat we binnen de tien jaar vooruitgang moeten boeken. Negen op de tien vindt dat minstens 80 procent van de Belgische energiebronnen hernieuwbaar moet zijn. In volgorde van belang schuiven ze zonne-energie (93 procent), windenergie (89 procent) en kernenergie (68 procent) naar voor.De overstap naar hernieuwbare of koolstofvrije energie volstaat volgens de overgrote meerderheid van de ondervraagden niet. Ook ons energieverbruik moet drastisch naar beneden. 90 procent hoopt dat de industrie zuiniger met energie kan omspringen zonder in te boeten op productiecapaciteit. Driekwart van de respondenten kijkt naar de winst die te halen valt door auto's zuiniger te maken en het aantal vliegreizen (en dus vluchten) te verminderen.Dat 60 procent van de actieve en potentiële beleggers interesse tonen voor alles wat te maken heeft met energietransitie, mag dan ook niet verwonderen. Voor hen is er goed nieuws. Het Internationaal Agentschap voor Hernieuwbare Energie (IRENA) verwacht dat het aandeel van elektriciteit uit hernieuwbare energie tegen 2050 stijgt van 20 naar 85 procent. In diezelfde periode gaat bij de consument het elektriciteitsverbruik omhoog van 20 tot 45 procent, vooral dankzij het groeiende aantal elektrische auto's. Tegelijkertijd moet het wereldwijde verbruik van energie met twee derde dalen - een gigantische uitdaging die aanzienlijke investeringen vereisen: naar schatting 100.000 miljard dollar tegen 2050.Beleggen in bedrijven in de verschillende sectoren van de energietransitie (zonne- en windenergie, infrastructuur voor distributie van elektriciteit, grondstoffen voor batterijen...) is dan ook aantrekkelijk. Hun economische cyclus begint pas en ze leveren een hoger rendement op dan vele andere traditionele sectoren. Beter dan rechtstreeks in die bedrijven te beleggen, is het zaak om te spreiden via gespecialiseerde beleggingsfondsen. Uw bankier geeft graag advies.