De middelen van de overheid zijn beperkt, waardoor innovatieve projecten soms niet meteen van start kunnen gaan. "Met social impact bonds kunnen wij voor een win-winsituatie zorgen", legt Eefje Vanderlinden, project manager CSR van BNP Paribas Fortis uit. "Via de fondsen die zo worden verzameld, kunnen we proefprojecten gericht op preventie opzetten. Denk aan jongeren die vroegtijdig afhaken van school, tewerkstellingsprojecten voor laaggeschoolden, begeleiding van recidivisten, enz..."

Het bijzondere aan de social impact bonds is wel dat er objectieven worden vooropgesteld.

Succes reeds bewezen in het buitenland

"Voor elk van die doelstellingen willen we meerdere partijen rond de tafel brengen: de overheid, de sociale ondernemer die een oplossing heeft, maatschappelijke investeerders en de bank als tussenpersoon. Het bijzondere aan de social impact bonds is wel dat er objectieven worden vooropgesteld. Het project moet dus effectief tot resultaat leiden."

Lees ook: Duurzaam beleggen: rendement en impact gaan hand in hand.

Het is een formule waar de groep BNP Paribas al ervaring mee heeft in Frankrijk en de VS. Eefje Vanderlinden: "In Connecticut bijvoorbeeld wilde men vermijden dat kinderen uit gezinnen met verslavingsproblematiek zouden worden geplaatst. Via een social impact bond werd een project voor begeleiding van die gezinnen opgezet. Daarbij werden criteria vooropgesteld over het aantal gezinnen dat zou deelnemen, het verminderen van druggebruik bij de ouders, het laten dalen van het aantal geplaatste kinderen, enzovoort."

Eefje Vanderlinden, Frank Toussaint
Eefje Vanderlinden © Frank Toussaint

Meetbare, positieve resultaten

Deze methodiek biedt overheden de kans om te zien welke innovatieve projecten tot een beter beleid kunnen leiden. "Er zijn uiteraard risico's aan verbonden, maar die worden eigenlijk overgeheveld van de overheid naar private investeerders. Pas als het project tot meetbare positieve resultaten leidt, gebruikt de overheid een deel van de besparingen die ze dankzij het project kon realiseren om de financiers terug te betalen."

Lees ook: Wij willen een positieve impact hebben op de maatschappij.

Ook bij ons neemt de vraag naar zulke vormen van 'impact investing' toe. Op dit ogenblik voert BNP Paribas Fortis gesprekken met verschillende partijen. "We merken dat er vanuit de overheid en sociale ondernemers vragen beginnen te komen over social impact bonds. Ook hier krijgen alternatieve financieringsvormen dus stilaan een kans."

"Onze rol als bank is het concept en businessplan mee op te zetten, de financiering en opvolging te regelen en de matchmaking te doen tussen de diverse partijen. Voor elk project willen we ook als medefinancier optreden omdat we sterk in dit concept geloven", besluit Eefje Vanderlinden.

Lees alle artikels over Sustainable Growth

De middelen van de overheid zijn beperkt, waardoor innovatieve projecten soms niet meteen van start kunnen gaan. "Met social impact bonds kunnen wij voor een win-winsituatie zorgen", legt Eefje Vanderlinden, project manager CSR van BNP Paribas Fortis uit. "Via de fondsen die zo worden verzameld, kunnen we proefprojecten gericht op preventie opzetten. Denk aan jongeren die vroegtijdig afhaken van school, tewerkstellingsprojecten voor laaggeschoolden, begeleiding van recidivisten, enz..."Succes reeds bewezen in het buitenland"Voor elk van die doelstellingen willen we meerdere partijen rond de tafel brengen: de overheid, de sociale ondernemer die een oplossing heeft, maatschappelijke investeerders en de bank als tussenpersoon. Het bijzondere aan de social impact bonds is wel dat er objectieven worden vooropgesteld. Het project moet dus effectief tot resultaat leiden."Lees ook: Duurzaam beleggen: rendement en impact gaan hand in hand.Het is een formule waar de groep BNP Paribas al ervaring mee heeft in Frankrijk en de VS. Eefje Vanderlinden: "In Connecticut bijvoorbeeld wilde men vermijden dat kinderen uit gezinnen met verslavingsproblematiek zouden worden geplaatst. Via een social impact bond werd een project voor begeleiding van die gezinnen opgezet. Daarbij werden criteria vooropgesteld over het aantal gezinnen dat zou deelnemen, het verminderen van druggebruik bij de ouders, het laten dalen van het aantal geplaatste kinderen, enzovoort."Meetbare, positieve resultatenDeze methodiek biedt overheden de kans om te zien welke innovatieve projecten tot een beter beleid kunnen leiden. "Er zijn uiteraard risico's aan verbonden, maar die worden eigenlijk overgeheveld van de overheid naar private investeerders. Pas als het project tot meetbare positieve resultaten leidt, gebruikt de overheid een deel van de besparingen die ze dankzij het project kon realiseren om de financiers terug te betalen."Lees ook: Wij willen een positieve impact hebben op de maatschappij.Ook bij ons neemt de vraag naar zulke vormen van 'impact investing' toe. Op dit ogenblik voert BNP Paribas Fortis gesprekken met verschillende partijen. "We merken dat er vanuit de overheid en sociale ondernemers vragen beginnen te komen over social impact bonds. Ook hier krijgen alternatieve financieringsvormen dus stilaan een kans.""Onze rol als bank is het concept en businessplan mee op te zetten, de financiering en opvolging te regelen en de matchmaking te doen tussen de diverse partijen. Voor elk project willen we ook als medefinancier optreden omdat we sterk in dit concept geloven", besluit Eefje Vanderlinden. Lees alle artikels over Sustainable Growth