"We spreken liever over 'smart industry'. Het concept van Industrie 4.0 is de voorbije jaren wat uitgehold. Het gaat om meer dan technologie om bedrijfsprocessen te digitaliseren. Een grote uitdaging in de industrie vandaag is het vinden van de juiste productiemedewerkers en het wegwerken van de digitale kloof. Medewerkers hebben vandaag lang niet altijd de digitale vaardigheden die ze straks in hun job nodig hebben. De Europese Commissie heeft het daarom liever over Industrie 5.0. Ze omschrijft dat als een vervolg op Industrie 4.0, maar met het menselijke aspect in een meer centrale rol."

Voorbij de hype

Wat is de stand van zaken op het vlak van Industrie 4.0 vandaag?

"We merken dat nu - zowat drie à vier jaar na de grote hype - IoT-toepassingen (Internet of Things) en artificiële intelligentie algemeen ingang vinden. We zien dat onder meer bij voorspellende modellen voor productie-onderhoud en bij het gebruik van digital twins en augmented reality. Opvallend daarbij is dat Belgische bedrijven sterk zijn in het bedenken van slimme oplossingen, maar daarna niet bepaald early adopters zijn voor de implementatie ervan."

Veel toepassingen rond Industrie 4.0 steunen op IoT. Hoe ziet u dat verder evolueren?

"IoT wordt goedkoper en laagdrempeliger. Toch kan een IoT-toepassing in de praktijk nog altijd behoorlijk complex zijn. Een productieomgeving is meestal niet homogeen. Machines uit de jaren 70 en 80 staan er naast hypermoderne, digitaal aangestuurde productielijnen. IT en OT - operationele technologie - groeien naar elkaar toe, maar blijven bij veel bedrijven nog altijd aparte disciplines. Er is dus zeker nog een weg af te leggen."

Frederik De Naeyer, Sector Lead Industry bij Inetum-Realdolmen

Bedrijven hebben een roadmap nodig om de innovatie van Industrie 4.0 te kunnen schalen.

Gamechanger

Connectiviteit is essentieel voor Industrie 4.0. Welke rol kan 5G straks spelen?

"5G wordt een gamechanger. Maar technologie alleen volstaat niet. Even belangrijk is de ontwikkeling van een data mindset. Connectiviteit is meestal het uitgangspunt, maar er is ook cognitiviteit nodig. Alle stakeholders aan tafel brengen en samen een roadmap opstellen, met het oog op meerwaarde op lange termijn: dat is het echte vraagstuk. Maar eenmaal 5G optimaal is uitgerold, verwachten we wel degelijk een vloedgolf aan projecten rond Industrie 4.0."

Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen om meer bedrijven richting Industrie 4.0 te krijgen?

"Veel ondernemingen zijn te sterk gefocust op hun dagelijkse operaties. Jazeker, iedereen gelooft in Industrie 4.0, maar sommige bedrijven komen er gewoon niet toe om de eerste stappen te zetten. Ze zitten vast in het operationele werk van alledag. Daardoor hebben ze te weinig tijd, mensen en middelen om strategisch te innoveren, hoewel dat levensnoodzakelijk is. Andere ondernemingen experimenteren dan weer volop, maar slagen er niet in de behaalde resultaten te schalen. Het is ergens tussen die twee extremen in dat zich de ideale balans bevindt, wat we bij Inetum-Realdolmen omschrijven als de Positive Digital Flow. We pleiten voor een stapsgewijze aanpak, waarbij een onderneming de bestaande processen hertaalt in plaats van ze weg te gooien."

Aandacht voor verandering

Welke opportuniteiten van Industrie 4.0 blijven vandaag onderbenut?

"Dat zijn er heel wat. Bedrijven staren zich heel vaak blind op productie-efficiëntie. Daarbij vergeten ze hoe belangrijk de medewerker in het verhaal is - arbeider even goed als bediende. Een groot risico is dat projecten beperkt blijven tot een eenmalige oefening. Om succesvol te zijn met Industrie 4.0 is het noodzakelijk de innovatie in te bedden in een breder kader. Er moet een roadmap zijn. Het management moet die visie uitdragen en ondersteunen. Daarbij moet er veel meer aandacht gaan naar de begeleiding van de veranderingen die Industrie 4.0 met zich meebrengt. Organisaties overschatten de veranderingsbereidheid van de betrokken medewerkers nog vaak. Dat blijft in de praktijk een groot struikelblok dat de ROI van een project - op papier nochtans veelbelovend - heel snel onderuit kan halen."

"We spreken liever over 'smart industry'. Het concept van Industrie 4.0 is de voorbije jaren wat uitgehold. Het gaat om meer dan technologie om bedrijfsprocessen te digitaliseren. Een grote uitdaging in de industrie vandaag is het vinden van de juiste productiemedewerkers en het wegwerken van de digitale kloof. Medewerkers hebben vandaag lang niet altijd de digitale vaardigheden die ze straks in hun job nodig hebben. De Europese Commissie heeft het daarom liever over Industrie 5.0. Ze omschrijft dat als een vervolg op Industrie 4.0, maar met het menselijke aspect in een meer centrale rol."Wat is de stand van zaken op het vlak van Industrie 4.0 vandaag?"We merken dat nu - zowat drie à vier jaar na de grote hype - IoT-toepassingen (Internet of Things) en artificiële intelligentie algemeen ingang vinden. We zien dat onder meer bij voorspellende modellen voor productie-onderhoud en bij het gebruik van digital twins en augmented reality. Opvallend daarbij is dat Belgische bedrijven sterk zijn in het bedenken van slimme oplossingen, maar daarna niet bepaald early adopters zijn voor de implementatie ervan."Veel toepassingen rond Industrie 4.0 steunen op IoT. Hoe ziet u dat verder evolueren?"IoT wordt goedkoper en laagdrempeliger. Toch kan een IoT-toepassing in de praktijk nog altijd behoorlijk complex zijn. Een productieomgeving is meestal niet homogeen. Machines uit de jaren 70 en 80 staan er naast hypermoderne, digitaal aangestuurde productielijnen. IT en OT - operationele technologie - groeien naar elkaar toe, maar blijven bij veel bedrijven nog altijd aparte disciplines. Er is dus zeker nog een weg af te leggen."Connectiviteit is essentieel voor Industrie 4.0. Welke rol kan 5G straks spelen?"5G wordt een gamechanger. Maar technologie alleen volstaat niet. Even belangrijk is de ontwikkeling van een data mindset. Connectiviteit is meestal het uitgangspunt, maar er is ook cognitiviteit nodig. Alle stakeholders aan tafel brengen en samen een roadmap opstellen, met het oog op meerwaarde op lange termijn: dat is het echte vraagstuk. Maar eenmaal 5G optimaal is uitgerold, verwachten we wel degelijk een vloedgolf aan projecten rond Industrie 4.0."Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen om meer bedrijven richting Industrie 4.0 te krijgen?"Veel ondernemingen zijn te sterk gefocust op hun dagelijkse operaties. Jazeker, iedereen gelooft in Industrie 4.0, maar sommige bedrijven komen er gewoon niet toe om de eerste stappen te zetten. Ze zitten vast in het operationele werk van alledag. Daardoor hebben ze te weinig tijd, mensen en middelen om strategisch te innoveren, hoewel dat levensnoodzakelijk is. Andere ondernemingen experimenteren dan weer volop, maar slagen er niet in de behaalde resultaten te schalen. Het is ergens tussen die twee extremen in dat zich de ideale balans bevindt, wat we bij Inetum-Realdolmen omschrijven als de Positive Digital Flow. We pleiten voor een stapsgewijze aanpak, waarbij een onderneming de bestaande processen hertaalt in plaats van ze weg te gooien." Welke opportuniteiten van Industrie 4.0 blijven vandaag onderbenut?"Dat zijn er heel wat. Bedrijven staren zich heel vaak blind op productie-efficiëntie. Daarbij vergeten ze hoe belangrijk de medewerker in het verhaal is - arbeider even goed als bediende. Een groot risico is dat projecten beperkt blijven tot een eenmalige oefening. Om succesvol te zijn met Industrie 4.0 is het noodzakelijk de innovatie in te bedden in een breder kader. Er moet een roadmap zijn. Het management moet die visie uitdragen en ondersteunen. Daarbij moet er veel meer aandacht gaan naar de begeleiding van de veranderingen die Industrie 4.0 met zich meebrengt. Organisaties overschatten de veranderingsbereidheid van de betrokken medewerkers nog vaak. Dat blijft in de praktijk een groot struikelblok dat de ROI van een project - op papier nochtans veelbelovend - heel snel onderuit kan halen."