"De economische activiteit is in de tweede helft van 2020 veel sterker aangetrokken dan verwacht", merkt Matthieu Depreter, Country and Sector Risk Analyst bij Credendo, op. "En deze trend heeft zich voortgezet in 2021. Het aanbod van goederen kon de vraag dan ook nauwelijks bijhouden, met forse prijsstijgingen tot gevolg. Dit fenomeen werd in de hand gewerkt door de herstelplannen van de overheid en de (gedwongen) besparingen van de huishoudens."

Logistieke chaos

Florence Thiéry, Country and Sector Risk Analyst bij Credendo, wijst erop dat de logistieke ontwrichting de spanningen nog op de spits heeft gedreven. "Tijdens de pandemie werden schepen massaal uit de vaart gehaald, waardoor het vrachtaanbod schaarser werd. Daarnaast liep de toeleveringsketen vertraging op door COVID-19-gerelateerde problemen zoals de sluiting van twee grote Chinese havens en het tekort aan vrachtwagenchauffeurs en havenarbeiders." Daardoor stegen de vrachtprijzen tot recordhoogten, om eind 2021 een lichte daling in te zetten. "Maar het zou voorbarig zijn om nu al te stellen dat de situatie zich normaliseert. Het effect van de invoer van eindejaarsproducten is weliswaar afgezwakt, maar de situatie blijft structureel erg beladen. De wachttijden voor het lossen van schepen in de havens zijn nog steeds abnormaal lang", gaat Florence Thiéry verder.

Beperkte voorraden

Matthieu Depreter haalt ook de kwetsbaarheid van de beperkte voorraden aan. "Volgens de laatste cijfers van januari 2022 bedroeg de omloopsnelheid van voorraden van detailhandelaars in de VS slechts 33 dagen in november 2021, terwijl dit in 2019 nog gemiddeld 44 dagen was. De bevoorradingsketens blijven daarom gevoelig voor nieuwe uitdagingen, die al dan niet toe te schrijven zijn aan de pandemie. Onder meer de extreme droogte in Taiwan - een van 's werelds grootste leveranciers van halfgeleiders - en de positie van het land in het oog van de storm tussen China en de VS, hebben de tekorten nog aangescherpt. De bevoorradingsproblemen en de opwaartse prijsdruk zullen pas in de loop van 2022 en wellicht 2023 heel geleidelijk afnemen." Tegen die achtergrond zijn veel ondernemingen van plan om hun voorraden uit te bouwen en/of hun aanvoer-kanalen te diversifiëren. Kredietverzekeraar Credendo biedt een volledig dienstengamma (risicoanalyse, kredietverzekeringen enz.) om bedrijven bij te staan bij de aanpak van de huidige problemen.

"De economische activiteit is in de tweede helft van 2020 veel sterker aangetrokken dan verwacht", merkt Matthieu Depreter, Country and Sector Risk Analyst bij Credendo, op. "En deze trend heeft zich voortgezet in 2021. Het aanbod van goederen kon de vraag dan ook nauwelijks bijhouden, met forse prijsstijgingen tot gevolg. Dit fenomeen werd in de hand gewerkt door de herstelplannen van de overheid en de (gedwongen) besparingen van de huishoudens."Florence Thiéry, Country and Sector Risk Analyst bij Credendo, wijst erop dat de logistieke ontwrichting de spanningen nog op de spits heeft gedreven. "Tijdens de pandemie werden schepen massaal uit de vaart gehaald, waardoor het vrachtaanbod schaarser werd. Daarnaast liep de toeleveringsketen vertraging op door COVID-19-gerelateerde problemen zoals de sluiting van twee grote Chinese havens en het tekort aan vrachtwagenchauffeurs en havenarbeiders." Daardoor stegen de vrachtprijzen tot recordhoogten, om eind 2021 een lichte daling in te zetten. "Maar het zou voorbarig zijn om nu al te stellen dat de situatie zich normaliseert. Het effect van de invoer van eindejaarsproducten is weliswaar afgezwakt, maar de situatie blijft structureel erg beladen. De wachttijden voor het lossen van schepen in de havens zijn nog steeds abnormaal lang", gaat Florence Thiéry verder.Matthieu Depreter haalt ook de kwetsbaarheid van de beperkte voorraden aan. "Volgens de laatste cijfers van januari 2022 bedroeg de omloopsnelheid van voorraden van detailhandelaars in de VS slechts 33 dagen in november 2021, terwijl dit in 2019 nog gemiddeld 44 dagen was. De bevoorradingsketens blijven daarom gevoelig voor nieuwe uitdagingen, die al dan niet toe te schrijven zijn aan de pandemie. Onder meer de extreme droogte in Taiwan - een van 's werelds grootste leveranciers van halfgeleiders - en de positie van het land in het oog van de storm tussen China en de VS, hebben de tekorten nog aangescherpt. De bevoorradingsproblemen en de opwaartse prijsdruk zullen pas in de loop van 2022 en wellicht 2023 heel geleidelijk afnemen." Tegen die achtergrond zijn veel ondernemingen van plan om hun voorraden uit te bouwen en/of hun aanvoer-kanalen te diversifiëren. Kredietverzekeraar Credendo biedt een volledig dienstengamma (risicoanalyse, kredietverzekeringen enz.) om bedrijven bij te staan bij de aanpak van de huidige problemen.