1. Traditionele beleggingen

Hierbij is enkel het financiële rendement van belang. Hoe groter het rendement, hoe beter. De manier waarop dat rendement wordt behaald, doet er weinig toe. Naar de impact op de samenleving of het milieu wordt niet gekeken.

2. Ecologische, Sociale en Bestuurscriteria integreren

Bij deze methode kiezen fondsbeheerders voor aandelen of obligaties van bedrijven die binnen hun sector het beste scoren op het vlak van ESG-criteria (Ecology, Society, Governance). Toch kent die strategie meerdere nadelen. Zo is een bedrijf uit de sector van fossiele brandstoffen misschien de best in class op het vlak van governance, terwijl zijn eigenlijke activiteiten schadelijk blijven. Bovendien zijn er fondsen die tot 60 % van de 'beste' bedrijven opnemen. Kortom: een selectie volgens ESG-criteria kan alleen maar de negatieve effecten van bedrijven inperken.

In wat voor wereld wil jij beleggen?

Wil jij ook beleggen in organisaties met een positieve impact op de wereld? Bij Triodos Bank vind je uitsluitend zulke beleggingen. Wapenhandel, fossiele brandstof of andere schadelijke sectoren komen er bij ons niet in. Ontdek het op triodos.be/duurzaam-beleggen.

3. Ongewenste activiteiten uitsluiten

Hierbij komen sommige sectoren automatisch niet in aanmerking, zoals de wapen- of tabaksindustrie, gokken ... Maar uitsluiting betekent niet altijd nultolerantie. Drempels, van 0,5 tot 10 % van de bedrijfsomzet kunnen in het beheerbeleid van de financier worden geïntegreerd.

4. Impactbeleggen

Deze strategie gaat veel verder en kiest voor een positieve benadering. Triodos gebruikt deze benadering om haar fondsen samen te stellen, boven op haar zeer strikte uitsluitingscriteria, en zo bedrijven te kiezen die concreet bijdragen aan een duurzame samenleving. De sociale en ecologische meerwaarde van bedrijven wordt geëvalueerd alvorens de financiële rendabiliteit aan bod komt. Dan start een regelmatige dialoog met de bedrijven om hen van nabij te volgen en hun praktijken te bestuderen en te controleren. Daar worden ze indien nodig op aangesproken. Hun impact wordt gemeten.

Het hoofddoel van een impactfonds, meer dan financieel rendement, is meetbare positieve gevolgen hebben voor de samenleving. Dit maatschappelijke rendement wordt ook aan de beleggers getoond. Triodos Investment Management berekent en publiceert de CO2-uitstoot, het waterverbruik en het afval van de bedrijven in de meeste van haar fondsen. Volgens Triodos hebben fondsbeheerders een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, want elke financiële beslissing die ze nemen heeft impact.

Beleggen met positieve impact, in alle transparantie? Ga naar triodos.be/duurzaam-beleggen

Hierbij is enkel het financiële rendement van belang. Hoe groter het rendement, hoe beter. De manier waarop dat rendement wordt behaald, doet er weinig toe. Naar de impact op de samenleving of het milieu wordt niet gekeken. Bij deze methode kiezen fondsbeheerders voor aandelen of obligaties van bedrijven die binnen hun sector het beste scoren op het vlak van ESG-criteria (Ecology, Society, Governance). Toch kent die strategie meerdere nadelen. Zo is een bedrijf uit de sector van fossiele brandstoffen misschien de best in class op het vlak van governance, terwijl zijn eigenlijke activiteiten schadelijk blijven. Bovendien zijn er fondsen die tot 60 % van de 'beste' bedrijven opnemen. Kortom: een selectie volgens ESG-criteria kan alleen maar de negatieve effecten van bedrijven inperken.Hierbij komen sommige sectoren automatisch niet in aanmerking, zoals de wapen- of tabaksindustrie, gokken ... Maar uitsluiting betekent niet altijd nultolerantie. Drempels, van 0,5 tot 10 % van de bedrijfsomzet kunnen in het beheerbeleid van de financier worden geïntegreerd.Deze strategie gaat veel verder en kiest voor een positieve benadering. Triodos gebruikt deze benadering om haar fondsen samen te stellen, boven op haar zeer strikte uitsluitingscriteria, en zo bedrijven te kiezen die concreet bijdragen aan een duurzame samenleving. De sociale en ecologische meerwaarde van bedrijven wordt geëvalueerd alvorens de financiële rendabiliteit aan bod komt. Dan start een regelmatige dialoog met de bedrijven om hen van nabij te volgen en hun praktijken te bestuderen en te controleren. Daar worden ze indien nodig op aangesproken. Hun impact wordt gemeten.Het hoofddoel van een impactfonds, meer dan financieel rendement, is meetbare positieve gevolgen hebben voor de samenleving. Dit maatschappelijke rendement wordt ook aan de beleggers getoond. Triodos Investment Management berekent en publiceert de CO2-uitstoot, het waterverbruik en het afval van de bedrijven in de meeste van haar fondsen. Volgens Triodos hebben fondsbeheerders een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, want elke financiële beslissing die ze nemen heeft impact.Beleggen met positieve impact, in alle transparantie? Ga naar triodos.be/duurzaam-beleggen